Automatiseret test giver bedre kvalitet og færre omkostninger

Kvalitetssikring af jeres systemer

For mange af vores kunder er det af stor betydning for deres forretning, at deres systemer kører upåklageligt fra den dag, systemerne tages i brug og igennem hele deres levetid. For at imødekomme dette behov udvikler og udfører vi automatiserede tests og kvalitetssikring med det formål at finde og rette eventuelle fejl i vores kunders systemer. Vi har udviklet automatiserede tests til mange forskellige systemer blandt andet til bagage- og distributionsstyringssystemer.

Opdag fejlene i tide gennem automatiseret test

Når der udvikles nye systemer eller eksisterende systemer opdateres, er der altid risiko for, at der kan forekomme fejl i koden. Det er dyrt og tidskrævende at teste manuelt for sådanne fejl. Automatiserede tests kan derimod udføres hurtigere og mere effektivt end de manuelle. Det er muligt at gentage den nøjagtigt samme automatiserede test flere gange, og på den måde elimineres risikoen for menneskelige fejl blandt andet i form af forglemmelser. Automatiserede tests giver også mulighed for at få viden om systemets stand eller kvaliteten af en opdatering. Det er vores erfaring, at langt de fleste fejl kan opdages allerede, inden systemet tages i brug, og på den måde undgår I, at eventuelle fejl påvirker jeres forretning negativt. Fordelen ved automatiserede test er blandt andet:

    • Risikoen for fejl ved opstart eller opdatering minimeres
    • Mulighed for gentagelse af den samme test
    • Mulighed for at teste hurtigt og effektivt
    • Commentor’ erfaringer

Commentor har arbejdet med automatiseret test i mere end 10 år. Erfaringer fra mange mission critical systemer har vist at automatiseret test ikke bare kan betale sig, men nogle gange er eneste måde at teste systemer med en kompliceret forretningslogik, hvor en tilbundsgående manuel test vil være svær – hvis ikke umulig – at gennemføre. Eksempler kan være systemer med mange samtidige aktører, hvor en manuel test er svær at koordinere.

Automatiseret test - Kim_Lauritzen

Kim Lauritzen
Business Developer
Mobil : +45 61 45 76 76
E-mail : kla@commentor.dk

KONTAKT KIM HVIS DU BRUG FOR HJÆLP TIL AUTOMATISERET TEST