Knowhow til udvikling af elektronisk indberetning

Få lettet administrationsbyrden i din virksomhed og gør hele organisationen mere effektiv. En software løsning med elektronisk indberetning kan i langt de fleste tilfælde optimere økonomien og fjerne de omkostninger som er forbundet med indberetning.

Ålborg Universitet fik erstattet papir med elektronisk indberetning

Commentor står bag udviklingen af det system, som AaIborg Universitet benytter til elektronisk indberetning af de ansattes sygdomsforløb med mere til Virk.dk. Løsningen erstatter et ellers hidtidigt papirdrevent system, hvilket ydermere fjerner unødige administrative omkostninger og som letter økonomien for universitetet,

Data indsamles og sendes det rigtige sted hen

SNIF, som står for Sygfra/Nemrefusion Interface, henter data fra AAU’s syge/fraværs-system og sender oplysningerne til NemRefusion. Derfra sendes et svar retur til AAU’s system – alt sammen med de nødvendige digitale signaturer. I praksis er løsningen integreret i AAU’s server og administreres af deres egen IT-afdeling. Systemet opdateres løbende efterhånden som lovgivningen ændrer sig, herunder i forbindelse med nye varslingsperioder, da der i systemet også indgår en del regel-logik. Sidste opdatering til systemet fandt sted i januar 2015.

Elektronisk indberetning på Aalborg universitet it