Kundeportal for Siemens

Udvikling af kundeportal for Siemens – Wind Dialogue

Samarbejdet mellem Commentor og Siemens Wind Power tager afsæt i udviklingen af Siemens’ nye kundeportal, hvis formål er at etablere en tættere kontakt mellem vindmølleproducenten og dennes kunder gennem tæt dialog og interaktion. Siemens ønsker, at deres kunder får lettere adgang til værdifuld information om deres vindmøller samt nyheder fra Siemens. De har besluttet, at deres nyudviklede kundeportal strategisk skal indgå som en kommunikationskanal til deres kunder fremover.

Kortlæggelse af ny kundeportal

I begyndelsen af udviklingsarbejdet blev vi inviteret ned til Siemens for at være med i de indledende idéfaser i forbindelse med tilblivelsen af portalen. Her var vi med til at kortlægge, hvordan en brugbar kundeportal skulle se ud, og hvilke data kunden skulle have adgang til i portalen. Efterfølgende har vi været involveret i den resterende del af udviklingsprocessen omkring kundeportalen.

Kundeportalen bliver stadig udvidet med nye funktioner. Det nyligste bud er et Safety document modul, som muliggør Siemens håndtering af kommunikationen til kunderne angående sikkerheden på parkerne. Vi har siden introduktionen af kundeportalen endvidere udvidet konceptet med en smartphone app. App’en er udviklet både til iPhone og Android, og den fungerer som et realtime supplement til kundeportalen. App’ens design og de data, der præsenteres for kunden, er udviklet i tæt samarbejde med Siemens.