Team foundation server hjalp Siemens Wind Power

Siemens Wind Power samler udviklingsindsatsen og optimerer kvaliteten

Verdens førende producent af off-shore vindmøller – Siemens Wind Power – konsoliderer sin softwareudviklingsindsats på tværs af teknologier, teams og geografi med Team Foundation Server 2010. Samtidig har organisationen strømlinet og automatiseret aggregering, build og test af kode på to ud af tre primære produktserier, hvilket har gjort de knap 100 udviklere på tre forskellige lokaliteter i stand til at effektivisere og koordinere deres arbejde.

Undervejs gør Team Foundation Server det lettere at overskue realiserede og forventede mål, ligesom udviklergrupperne hele tiden kan se, om de holder tidsplanen. Endelig har løsningen gjort det muligt for Siemens Wind Power at indsluse et stort antal udviklingsmedarbejdere over kort tid og få dem til at arbejde effektivt sammen.

Team foundation server hos Siemens

Jesper Mols Rasmussen

Team Foundation Server har bidraget til at gøre det muligt for os at øge størrelsen af vores organisation og indsluse mange nye medarbejdere uden at tabe momentum. Samtidig har vi øget kvaliteten af den software, vi udvikler. I dag har vi mange flere aktiviteter end førhen, ligesom vores organisation er vokset med flere hundrede procent. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at vi kunne være nået hertil uden TFS.

Jesper Mols RasmussenTeamleder, software project managementSiemens Wind Power

Situationen førhen

Ganske vist spiller klassiske ingeniørkundskaber som kendskab til aerodynamik og god, gammeldags mekanik en stor rolle i arbejdet med at fastholde Siemens Wind Power som verdens førende indenfor design og fremstilling af havvindmøller. Men kvalitetssoftware er centralt for effektiv drift og overvågning af de grønne kæmper. Det siger Jesper Mols Rasmussen, teamleder, software project management hos Siemens Wind Power.

– Vi udvikler indenfor tre grene. Embedded software, der styrer hver enkelt mølle; overvågnings- og dataopsamlingssoftware til en server i hver vindmøllepark; parkreguleringssoftwaren, der gør det muligt for operatørerne at styre parken optimalt i forhold til belastning, behov, netfrekvens og så videre, forklarer Jesper Mols Rasmussen.

Tidligere foregik udviklingen i separate arbejdsgrupper. Men i takt med at virksomheden voksede – og der kom flere ansatte og udviklingslokationer til – ønskede Siemens Wind Power at lade udviklerne samarbejde i projekter på tværs af teams og geografi. Sidstnævnte var ikke helt uvæsentligt; for hvor to udviklingscentre ligger i henholdsvis Brande og Taastrup, er seneste skud på stammen placeret i Bangalore.

– Derfor var det nødvendigt at have velfungerende værktøjer, der både kunne understøtte samarbejde på tværs af geografi og teams, så udviklerne kunne samarbejde om alle projekter, siger Jesper Mols Rasmussen. Samtidig ville man gerne automatisere build og tests af kodestumper, efterhånden som de blev færdige.

– Vi ønskede kort sagt en løsning, der både kunne rumme proces- og projektstyring samt selve ”byggestenene” i ét miljø – der tillige skulle understøtte vores forskellige teknologiplatforme, Visual Studio .NET til Windows og Eclipse værktøjer til Embedded, tilføjer han.

Løsningen blev Team Foundation server

Siemens Wind Power besluttede at satse på Microsofts Team Foundation Server (TFS) som basis for den fremtidige udviklingsplatform. Herefter valgte man at entrere med partnervirksomheden Commentor, som ”vi lærte at kende som dygtige konsulenter, der ved, hvad de har mellem hænderne,” siger Jesper Mols Rasmussen.

– TFS levede op til vores krav om en ”alt i én” løsning. Måske kunne vi have fundet skræddersyede småprodukter, som enkeltvis kunne løse dele af vores behov både bedre og billigere. Men ved at vælge et samlet system fra Microsoft var vi sikret en suite af værktøjer som hænger sammen, også efter fremtidige opdateringer, siger Jesper Mols Rasmussen. Det var dog nødvendigt at benytte et 3. partsmodul, der understøttede den iterative ”Scrum”-udviklingsmetodik, som Siemens Wind Power arbejder med; en default scrum-skabelon blev nemlig først standard i den senere 2010-udgave af TFS.

Primo 2011 er løsningen implementeret på tværs af alle tre udviklingslokationer og understøtter fuldt ud planlægning, processer og udvikling indenfor alle primære produktudviklingsområder.

Fordelene ved den nye udviklingsplatform

– Team Foundation Server har bidraget til at gøre det muligt for os at øge størrelsen af vores organisation og indsluse mange nye medarbejdere uden at tabe momentum. Samtidig har vi øget kvaliteten af den software, vi udvikler, siger Jesper Mols Rasmussen.

– I dag har vi mange flere aktiviteter end førhen, ligesom vores organisation er vokset med flere hundrede procent. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at vi kunne være nået hertil uden TFS, tilføjer han. Det skyldes ikke blot den automatiske build- og test-procedure, der én gang i døgnet kompilerer den senest producerede kode, sætter den sammen med allerede producerede elementer og derefter lader den samlede produktion gennemløbe en række testforløb. Det øgede overblik opfattes som en mindst lige så betydelig gevinst.

Ledelsen har også fået centralt overblik over alle de enkelte udviklingsforløb. Samtidig kan de forskellige projektteams dagligt følge op på, hvor projektet og dets delelementer er i forhold til den fastsatte tidsplan. Det gør det muligt løbende at effektivisere og om nødvendigt korrigere en distribueret udviklingsindsats på tværs af mange forskellige projekter samtidigt, forklarer teamlederen.

SKAL VI HJÆLPE DIG MED DIN NÆSTE OPGAVE ?