DevOps

Står I overfor en digital transformation af jeres virksomhed? Eller har I udfordringer med at kunne leve op til jeres kunders forventninger om hurtig ageren på deres ønsker og krav? DevOps kan være en digital løftestang til at få størst muligt udbytte af it i understøttelsen af forretningen.

Opdag fejlene i tide gennem

I dag er der ikke hverken tid eller plads til unødigt spild i udviklingen af software, som skal understøtte virksomhedens forretningsmål. Udover at mange af ens konkurrenter er ved at tage DevOps praktikker til sig og dermed får en mere velsmurt motor til at understøtte virksomhedens mål og digitalisering, så kræver forretningen omgående reaktion og feedback på deres ønsker og behov. I en sådan verden er der ikke tid til at vente på dyre it-handovers og tunge processer, der gør, at man kun kan efterkomme brugerønsker en gang eller to om året, og ikke når behovet er der. Med DevOps skabes fundamentet og kulturen for at udnytte sine it- og udviklingsressourcer optimalt og kunne levere værdi kontinuert til forretningen.

“The union of people, process, and products to enable continuous delivery of value to our end users”
Donovan Brown, Microsoft Corp.

Hvad er DevOps?

DevOps er akronymet for den seneste tilgangsvinkel til agil udvikling. Det indeholder alle de elementer, som vi har arbejdet på med agile metoder over de sidste 20 år, men tager nu desuden skridtet fuldt ud og kombinerer udviklingsdelen (Dev) med it-operationsdelen (Ops). Dvs vigtigheden af at få softwaren helt ud til slutbrugeren (sat i drift) og ikke bare færdigudviklet. Generelt er der fokus på 7 ”best practices” områder, når der tales om  forbedring af udviklingsprocessen:

DevOps Udviklingsprocess

Udviklingsprocessen gennem DevOps

Hver af disse ”best practices” områder understøttes af en række discipliner, som:

 • Build Automatisering/Continuous Integration (CI)
 • Automatiseret Release Management/Continuous Delivery (CD)
 • Test Automatisering
 • Peer og Kode review
 • Automatisk opbygning og vedligehold af infrastruktur/Infrastructure as Code (IaC)
 • Automatisk opsamling og analyse af telemetri
 • Brugsmonitorering
 • Test i produktion
 • Kontinuert opsamling af feedback

Hvorfor benytte DevOps?

 • Reducering af manuelle ”handovers” og dermed af spild af tid og ressourcer
 • Fjernelse af silo-opdelte afdelinger, funktioner og arbejdsgange
 • Indførelse af kortere iterative forløb helt ud i produktion, så der hurtigere kan opnås feedback fra slutbrugeren
 • Målrettet implementering af ”det der reelt er brug for” og ikke ”det man mener, der er brug for”
 • Sporbarhed og indsigt i hele processen – hele tiden
 • Højere kvalitet tidligere i processen (shift-left)

Hvad kan Commentor tilbyde?

 • 24/7 hotline/AMS af DevOps tool stacks og løsninger
 • Undervisning i DevOps best practices
 • Mentoring/Sparring
 • Process tilretning
 • Udvikling af Continuous Delivery (CD)
 • Udvikling af Continuous Integration (CI)
 • Udvikling af automatiseret test
 • Indførelse af Release Management og automatiserede workflows
 • Udvikling og konfiguration af telemetriløsninger til overvågning og vidensudbyggelse
 • Udvikling af brugsmonitorering (usage monitoring) til brug for analyse af udviklingsressourcebrug
 • Implementering af korte stakeholder feedback loops
 • Integration af moderne DevOps processer til eksisterende ITEL change management workflows
 • Sparring omkring branching- og versioneringsstrategier
 • Opbygning af best practices for code reviews og indførelse af større kvalitet i kode og test
 • Implementering af Infrastructure as Code (IaC)
 • Implementering af Application Performance Management
 • Implementering af kontinuert måling og korrektion
 • Applikationsstruktur og opdeling i containere
 • DevOps Assesments
 • Indførelse og implementering af Cloud teknologier til understøttelse af fleksible it-ressourcer og selvbetjening

Commentor er Microsoft DevOps Gold Partner og har været kåret de sidste 8 år til bedste ALM/DevOps partner i Europa. Yderligere har Commentor været kåret til en af verdens fire bedste Microsoft ALM/DevOps partnere de sidste to år og er netop også blevet Microsoft DevOps Fast Track partner. Det betyder, at for virksomheder med en Microsoft strategi, kan vi helt unikt tilbyde en række målrettede forløb, der kan bringe din organisation up-to-date på de nyeste praktikker og Microsoft værktøjer.

 • DevOps Fast Track
  • 2 ugers forløb betalt via virksomhedens Microsoft EA licensaftale
 • Developer Tools Deployment Planning Service (DTDPS)
  • Visual Studio DevOps Deployment Assessment
  • Visual Studio Agile Deployment Assessment
  • Visual Studio Quality Tools Deployment Assessment
  • Visual Studio Team Services Deployment Planning

Og også helt specifikke implementeringsopgaver, som:

 • Installation/Opgradering og servicering af Microsoft Team Foundation Server (TFS)
 • Migrering af kode til Git/TFVC
 • Migrering af TFS til Microsoft Visual Studio Team Services (VSTS)
 • Customisering af TFS/VSTS Process Templates, så det passer til virksomhedens teams
 • Integration af TFS til ServiceNow

Commentor arbejder yderligere med en række værktøjer inden for DevOps og har stor erfaring med værktøjer som Git, Docker, Jenkins, Team City, FinalBuilder, Jira, Confluence, Puppet Labs, Trello, Slack, Cucumber etc.

Læs om vores øvrige ydelser: SystemintegrationMobil udviklingApplication ManagementPortalløsningerBackend

Abier Commentor

Abir Abboud
Business Developer
Mobil: +45 23 87 03 87
E-mail: aab@commentor.dk

Portal løsninger - kontakt Morten

Morten Kryger
Business Developer
Mobil: +45 40 68 21 71
E-mail : mkr@commentor.dk

Susanne Edemann
Business Developer
Mobil: +45 61 73 45 14
E-mail: sed@commentor.dk

KONTAKT OS, HVIS DU VIL VIDE MERE OM DEVOPS OG VORES YDELSER