Lettilgængelige ressourcer og øget agilitet er med til at løse systemkritiske udfordringer for Aalborg Forsyning

aalborg forsyning commentor it

Aalborg Forsyning udgøres af en række forsyningsvirksomheder ejet af Aalborg Kommune. Forsyningen producerer varme på Nordjyllandsværket og forsyner borgere med fjernvarme, gas, vand og snart fjernkøling. Derudover afleder forsyningen spildevand, afhenter affald og tilbyder energirådgivning.

Commentor har indgået en rammeaftale med Aalborg Forsyning om at levere huskonsulenter til løbende ad hoc opgaver, da forsyningen har haft behov for at øge kapaciteten både på mandskabs- og kompetencesiden. Det har været en vigtig parameter, at Commentor som leverandør er lokalt repræsenteret, lettilgængelige og har en bred vifte af kompetencer. Konsulentarbejdet udført for Aalborg Forsyning omfatter SQL, Power BI og databearbejdning.

Sådan har vi hjulpet Aalborg Forsyning:

  • Som et led i centraliseringen af data og udfasning af ældre systemer hos Aalborg Forsyning, migrerede Commentor data fra et on-premise BI system til Microsoft Azure Data Warehouse. Dette har reduceret omkostninger og givet en øget frihed ift. kontrol af data.
  • Aalborg Forsyning havde et behov for at få konverteret eksisterende rapporter i forlængelse af centraliseringen af data og udfasningen af ældre systemer. Opgaven blev løst ved at visualisere centrale data fra Microsoft Azure Data Warehouse ved brug af Microsoft Power BI. Dette har gjort rapporter mere dynamiske, selvopdaterende og redigerbare. Derudover er det nu muligt at oprette nye rapporter uden omkostninger til tredjepart.
  • Til et centralt BI system har vi bearbejdet og beregnet data fra elmålere fra tredjepart. Data er bearbejdet i Microsoft Azure Data Warehouse. De bearbejdede data er yderst systemkritiske for et større BI system hos Aalborg Forsyning og opgaven har resulteret i, at forsyningen kan levere data af høj kvalitet til borgere.

Aalborg Forsyning udtaler:

Vi har gennem 2018 testet muligheden for at anvende et eksternt konsulenthus til at geare vores it-udviklingskapacitet, så vi i højere grad kan tilfredsstille forsyningsvirksomhedernes behov for løbende it-understøttelse af deres arbejds- og produktionsopgaver.

Testen er gennemført i et samarbejde med Commentor i et udviklingsfællesskab, hvor Commentor løbende har leveret mandskab og it-kompetencer som Aalborg Forsyning ikke selv har haft til rådighed. Gennem hele forløbet har Commentor på en overbevisende måde vist sig i stand til at fremskaffe mandskab med de helt rette kompetencer til tiden.

Testforløbet har været frugtbart og Aalborg Forsyning er af den klare overbevisning, at det tætte samarbejde med Commentor har medvirket til en samlet bedre og mere effektiv opgaveløsning”. Bruno Højrizi, Leder af Aalborgs Forsynings GIS Center

Læs mere om Aalborg Forsyning