Aalborg Portland servicerer kunderne med portal fra Commentor

Portalløsning fra Commentor

Aalborg Portland har fået udviklet en brugervenlig portal, så kunderne har let ved at beregne betonelementers modenheds- og styrkeudvikling. Virksomheden er Danmarks eneste cementproducent med produktion på fabrikken i Aalborg. Virksomheden er markedsledende på det danske marked og har også en stor eksport internationalt.

Fra excel-ark til brugervenlig portal

Aalborg Portland havde en række Excel-programmer, som benyttes af deres kunder (ingeniører i byggefasen). Et af disse programmer benyttes til at beregne og udskrive grafer, der viser et betonelements modenheds- og styrkeudvikling over tid. Aalborg havde brug for en webløsning til at foretage beregningerne.

Commentor har leveret en portal, der kan håndtere de teknisk tunge beregninger og har pakket dem ind bag et intuitivt user interface. Det har bevirket, at man har kunne opdatere få brugere (internationale kunder) til at drage nytte af denne viden og service.

Fuld beregningsløsning gør valget let for kunderne

I fremtiden følger der en fuld beregningsløsning med, når man benytter Aalborg Portlands produkter. Det gør at kunderne har mulighed for at optimere valget af de rigtige produkter og recepter og samtidig sikre, at beregningerne, som de skal lægge i dokumentationen, er gjort automatisk og via leverandørens system.

Læs mere om Aalborg Portland

Se vores andre cases

SKAL VI HJÆLPE DIG MED DIN NÆSTE OPGAVE ?