• Bimodal udvikling

Bimodal udvikling – læg din it-udvikling ud i overhalingsbanen

Bimodal it-udvikling er et begreb, alle virksomheder bør kende. Hvis etablerede virksomheder fortsat vil være konkurrencedygtige, er det afgørende, at man i sin it-udvikling ikke ofrer nytænkning af frygt for, at det vil gå ud over driftsstabiliteten. I stedet bør man overveje at it-udviklingen står på to ben og tager det bedste fra begge verdener. Og det er her, at begrebet bimodal it-udvikling kommer ind i billedet.

De digitale muligheder bliver flere og flere. Hvis du vil udnytte dem, stiller det stadigt større krav til din virksomheds evne til hurtigt at implementere innovative it-løsninger.

I denne artikel vil vi belyse mulighederne og udfordringerne ved Bimodal udvikling, og hvordan det kan medvirke til at gøre dit it-system hurtigere og mere agilt, fleksibelt og løsningsorienteret.

Større krav til virksomhedens it-system
Digitaliseringen stiller hele tiden større krav til din virksomhed. I skal med stadigt større hastighed kunne generere og omsætte informationer, der udnytter potentialet af de nyeste teknologier og medvirker til at skabe en bedre kundeoplevelse. Hvordan bliver din virksomhed klar til at udnytte disse muligheder og udfordringer? Hvilke krav stiller det til din virksomhed og dit it-system?

Med muligheder inden for big data, IoT, bitcoins, kunstig intelligens, cloud-services etc. er dit it-system ikke længere blot et standardiseret system med fokus på effektiv drift og omkostningsreducering. Det er i højere grad blevet nødvendigt at råde over et it-system, der hurtigt og agilt kan udvikle nye digitale løsninger til virksomheden.

Konkurrence fra disruptive virksomheder
Virksomheder som Airbnb, Uber og GoMore er alle kendetegnet ved at benytte sig af de nyeste digitale teknologier. Det er samtidigt virksomheder, der har det til fælles, at de på kort tid har formået at vende op og ned på konkurrencesituationen i deres respektive brancher.

Disse er blot tre eksempler blandt mange, der peger på, at veletablerede virksomheder risikerer at stå over for en trussel om at blive udkonkurreret af mindre, men disruptive virksomheder.

Årsagen skal ofte findes i, at mindre virksomheder har lettere ved at tilpasse sig de nye digitale it-muligheder. Deres størrelse og agilitet gør, at de ikke har de samme udfordringer som store veletablerede virksomheder med mere omfattende, avancerede og komplekse IT-systemer. Men hvordan kan de etablerede virksomheder tage kampen op og forblive konkurrencedygtige?

Bimodal udvikling er dit nye våben
For at de etablerede virksomheder fortsat kan forblive konkurrencedygtige, er det afgørende, at man ikke ofrer nytænkning på it-området, af frygt for, at det vil gå ud over driftsstabiliteten. Virksomheden skal derfor sikre sig, at stå på to ben, og tage det bedste fra begge verdener. Og det er her, at begrebet bimodal it-udvikling kommer ind i billedet.

Bimodal udvikling betyder, at virksomheden integrerer to forskellige ”modes/platforme” ind i det enkelte it-system, for dermed at kunne udnytte de nye digitale muligheder og skabe nye hurtige, innovative løsninger, samtidigt med, at driftsstabiliteten ikke sættes over styr.

Mode 1, ”Maraton”: Er hvor it-systemet fortsat er det traditionelle, pålidelige, standardiserede it-system med fokus på driftsstabilitet, øget effektivitet og omkostningsreduktioner.

Mode 2, ”Sprint”: Er hvor it-systemet agerer mere agilt og dermed hurtigt har mulighed for at udvikle nye digitale løsninger, der medvirker til at støtte virksomheden i den digitale transformation.

”For most traditional consumer-facing companies, building a new digital IT architecture that runs alongside legacy systems makes it possible to compete with digital natives” McKinsey”

Med de to modes, bliver det muligt at integrere ”Mode 2”, der medvirker til at drive agile og innovative løsninger ved siden af det standardiserede, komplekse it-system. Det er dog vigtigt at påpege, at begge ”modes” er lige vigtige og ikke kan fungere uden hinanden.

“Unlike enterprises that are born digital, traditional companies don’t have the luxury of starting with a clean slate; they must build an architecture designed for the digital enterprise on a legacy foundation” McKinsey 

Integration og sikkerhed
For at få succes med din integration af et nyt og mere agilt it-system ved siden af det traditionelle, er det nødvendigt at fokusere på en række forskellige aspekter.

En af mulighederne digitaliseringen bringer med sig, er udvikling af nye produkter med kortere tid til markedet. Men ud over kravene til digital innovation og produktudvikling, er det nødvendigt, at der er integration imellem de enheder der benyttes i virksomheden. Denne integration gør det nødvendigt at der tages højde for sikkerheden ved de informationer, der genereres på de forskellige platforme, da manglende fokus her kan medføre væsentlige forsinkelser og uforudsete omkostninger.

Kontinuerlige softwareændringer
Hvis et it-system kontinuerligt skal kunne generere innovative og agile løsninger, er det nødvendigt at fokusere på softwareændringer. Derudover er det vigtigt, at softwareændringerne ikke følger det traditionelle vandfald-udviklingssystem. Virksomheden kan derimod med held tænke softwareudvikling som en to-sporet proces, hvor den innovative og agile mode 2 kontinuerligt genererer nye løsninger til test og implementering.

Fortsæt forbedring af Mode 1
Selvom det i høj grad er nødvendigt at inkorporere den innovative og agile platform i sit it-system, er det ikke ensbetydende med, at man ikke længere skal fokusere på den traditionelle platform. Den bærende ide i Bimodal udvikling er tværtimod, at virksomheden fortsætter med at forbedre og optimere den traditionelle platform. På den måde vil virksomheden også i fremtiden have mulighed for at skalere og skabe den øgede vækst, som de teknologiske muligheder må bringe.

Forretningsmæssig værdi af Bimodal
Der er i ovenstående givet en række eksempler på, hvilke aspekter det er nødvendigt for virksomheden at fokusere på, for at tilpasse og udnytte mulighederne ved Bimodal udvikling. I Commentor er det vores opfattelse, at næsten enhver virksomhed, uanset branche, kan få forretningsmæssig værdi af at tænke Bimodal it-udvikling ind i egen teknologisk udvikling.

Et effektivt it-system-landskab er som fundament for den daglige drift stadig vigtig, men yderligere fokus på it-innovation og hurtig udvikling bliver en nødvendighed. Det kræver, at du gentænker din virksomheds fokus på digitale løsninger, der er medvirkende til at øge produktiviteten, fleksibiliteten og kendskabet til kunderne. På den måde vil virksomheden få mulighed for at optimere processer, forbedre services og skabe mere værdi for kunden. It skal ikke længere administreres som en omkostning, men som en investering.

“Delivering an enriched customer experience requires a new digital architecture running alongside legacy systems” (McKinsey)

Spørg Commentor
Vi er i Commentor ikke i tvivl, når vi spår den teknologiske udvikling som værende en integreret del af den operative forretning. Det er derfor vigtigt at tilpasse sin virksomhed og give den mulighed for at udnytte det potentiale som digitaliseringen medbringer. I nedenstående tabel er der opsat en række konkrete muligheder, som Commentor kan være din virksomhed behjælpelig med at udnytte, samt udfordringer der er vigtige er være på forkant med. Mulighederne er til stede, så fra Commentor anbefaler vi at tage aktion nu og dermed skabe eller bevare forspringet til konkurrenterne på markedet.

Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for etablering af Bimodal it i din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os.

 • Michael Hove, mhj@commentor.dk, tlf.: 29992071
 • Morten Kryger, mkr@commentor.dk, tlf.: 40682171
 • Muligheder
 • Skabelse af nye hurtigere innovative løsninger.
 • Et it-system setup med fokus på fleksibilitet, agilitet og produktivitet.
 • Mulighed for kontinuerligt at tilpasse de nyeste teknologiske muligheder.
 • Mindsket kompleksitet.
 • Udfordringer
 • Implementering af avanceret it-setup.
 • Brug af det rette soft- og hardware teknologi.
 • Opsættelse af et sikkert it-system landskab, der er på forkant med lovgivning og sikkerhedsmæssige udfordringer.
 • Være på forkant med små disruptive virksomheder.