BLOG:
2020 bliver året, hvor det
offentlige for alvor ”går i cloud”

Hvor langt er I?