CASES

Se et udvalg af vores spændende løsninger nedenfor

DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER: APPLICATION MANAGEMENT SERVICE

SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF LANDSDÆKKENDE PRAKTIKPORTAL

Commentor har indgået en rammeaftale omkring systemudvikling, drift og support af Praktikportalen. Aftalen er baseret på en agil samarbejdsmodel, og indebærer bl.a. en udviklingsopgave, der skal sikre portabilitet af Praktikportalen.

Support og videreudvikling af landsdækkende praktikportal af Commentor
Statens Administration Refusionssystem it løsning Commentor

STATENS ADMINISTRATION: REFUSIONSSYSTEM

UDVIKLING AF NYT SYSTEM, DER SKAL BRUGES TIL REGISTRERING OG UDBETALING AF REFUSION

Statens Administration (SAM) har fået udviklet et refusionssystem, der skal bruges til registrering og udbetaling af refusion ifm. fravær som sygdom, barsel mv. Det er derfor en applikation og et datavarehus, som indeholder særlige personoplysninger og som er et kritisk arbejdsredskab for rettidig søgning af refusion for SAMs kunder. 

STATENS ADMINISTRATION: KUNDEPORTAL

EFFEKTIVISERING OG BEDRE SERVICE TIL 160 STATSLIGE KUNDER GENNEM BRUGERVENLIG KUNDEPORTAL

For at skabe et overblik i forhold til kunderne har SAM fået udviklet en Kundeportal, der sikrer vidensdeling og gennemsigtighedOpgaven indebar, at alle væsentlige informationer vedrørende kunder og kontaktpersoner skulle centraliseres via portalenså alle medarbejdere hos SAM og SAMs kunder har let adgang til oplysningerne.

DFIM Commentor it løsning

DFIM: INDDRIVELSESSYSTEM

TOPMODERNE CLOUD BASERET SYSTEM TIL DFIM

En ny lov har gjort det muligt for DFIM at udskrive dagsgebyrer til ejerne af uforsikrede køretøjer. De havde derfor behov for at få udviklet et inddrivelsessystem med integration af data til og fra forskellige systemer som E-boks, Motorregistret, Forsikringernes Fællesregister og DFIMs eget ERP-system mv. 

SØFARTSSTYRELSEN: MOBILAPPLIKATION

NY MOBILAPPLIKATION TIL SØFARTSSTYRELSEN

Vi kunne i slutningen af 2017 med glæde fortælle, at vi indgik samarbejde med Søfartsstyrelsen om udviklingen af appen ”Min Søfart”. En mobilapplikation som skal gøre livet lettere for de søfarende ved til dels, at kunne håndtere søfartsbeviser samt være i stand til at dokumentere fartstid. Vi er nu et par måneder inde i samarbejdet og har sat Søfartsstyrelsen stævne for at få et indblik i, hvorfor valget faldt på Commentor som samarbejdspartner, og hvordan de har oplevet processen frem til nu.

ny mobilapplikation skal gøre livet lettere for de søfarende
Søfartsstyrelsen AMS-afatale med Commentor. ConsiderITdone

SØFARTSSTYRELSEN: AMS-AFTALE

Application Management Service-aftale

Commentor har overtaget vedligehold og support af Søfartsstyrelsens it-applikationer, som bl.a. består af Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SharePoint og en række .net-applikationer. Overtagelsen sker som et led i optimeringen af Søfartsstyrelsens it-setup, hvor styrelsen er gået fra at benytte én enkelt leverandør over mod en flerleverandørstrategi. Det betyder, at der nu er tre leverandører, der parallelt dækker it-området for styrelsen.

ENERGINET: PORTALLØSNING

Energinets erhvervskunder får ubesværet adgang til elforbrugsdata med portalløsning fra Commentor

Energinet oplevede udfordringer med deres eksisterende proces for afgivelse af fuldmagt via NemID for erhvervskunder i tredjepartsløsningen. En proces der er påkrævet for, at tredjeparter kan få adgang til elforbrugernes data. Derudover har løsningen ikke været gearet til at håndtere en voksende mængde data. Commentor har udarbejdet en pretotype og dernæst udført en analyse med forslag til ny løsningarkitektur for tredjepartsadgang til Energinets datahub samt efterfølgende implementering af denne.

Energinets erhverskunder får ubesværet adgang til elforbrugsdata med portalløsning fra Commentor it
Aalborg Forsyning systemkritiske udfordringer Commentor it

AALBORG FORSYNING: INTEGRATIONSLØSNING

Lettilgængelige ressourcer og øget agilitet er med til at løse systemkritiske udfordringer for Aalborg Forsyning

Commentor har indgået en rammeaftale med Aalborg Forsyning om at levere huskonsulenter til løbende ad hoc opgaver, da forsyningen har haft behov for at øge kapaciteten både på mandskabs- og kompetencesiden. Det har været en vigtig parameter, at Commentor som leverandør er lokalt repræsenteret, lettilgængelige og har en bred vifte af kompetencer.

GEODATASTYRELSEN: PORTALLØSNING

Ny og forbedret portal til Geodatastyrelsen

Geodatastyrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Styrelsen er myndighed for ejendomsregistrering i Danmark og søkortlægning i Danmark, Grønland og Færøerne. I 2016 flyttede styrelsen fra København til Aalborg. Commentor har efter flytningen af styrelsen varetaget udviklingen af backenden på portalen og administrationsmodulet samt håndtering af data.

Ny og forbedret portal til Geodatastyrelsen Commentor it
simcorp får tryghed på mission critical løsning driftaftale

SIMCORP: TFS DRIFTSAFTALE

SimCorp får tryghed på mission critical løsning

SimCorp oplevede for et par år tilbage nedbrud på en mission critical løsning. En situation hvor op mod 500 mand var ude af stand til at løse deres arbejde. Commentor kom på banen, det akutte problem blev løst, og en driftsaftale kom i stand. En aftale der betyder, at SimCorp i dag løbende bliver opdateret med deres løsnings sundhedstilstand, og i god tid kan foretage forbedringer, der sikrer en stabil drift.

NYKREDIT: APPLICATION MANAGEMENT

Fremtidssikring af Nykredits system til finansiering af almene boliger

Kan vigtig viden og indsigt hos dine medarbejdere i sidste ende gøre din virksomhed sårbar?

Det korte svar er JA! Særligt, hvis den personafhængige viden drejer sig om et teknisk kompliceret område. Den situation stod Nykredit i for et par år tilbage. For at fremtidssikre en forretningskritisk applikation der håndterer finansiering af almene boliger, indgik de derfor et samarbejde med Commentor omkring Application Management.

fremtidssikring af nykredits system til finansiering af almene boliger
kamstrup bruger commentor til levering af kæmpe løsning til ørsted

KAMSTRUP: INTEGRATIONSLØSNING I STOR SKALA

Kamstrup bruger Commentor til levering af kæmpe løsning til Ørsted

Hvordan sikrer man, at godt 1 million hjem i Storkøbenhavn fremover slipper for at aflæse elmålere manuelt? Og, at den data der nu skal sendes automatisk, er korrekt? Det er en opgave, Commentor har hjulpet Kamstrup med at løse, efter de har vundet en kæmpe elmålerkontrakt for Ørsted. Commentor har leveret en logistisk afgørende integrationsløsning mellem Kamstrups og Ørsteds It-systemer – et af nordens største IoT projekter…

KRÜGER: CLOUD OG MOBILLØSNING

Cloudbaseret optimering af drift på vandværker

Web løsningen kan bl.a. vise data i realtid, vise åbne/pending/lukkede sager, udstille personificeret data, indsætte dokumentation i form af billede/tekst/værdier og integrere i realtid så alle relevante medarbejdere har adgang til samme data og dermed kan være flere om at udbedre et givet incident.

cloudbaseret optimering af drift på vandværker krüger
registreringsløsning fra commentor er med til at sikre vandkvaliteten i københavnsområdet

HOFOR: REGISTRERINGSLØSNING TIL TESTVANDHANER OG VEDLIGEHOLD AF VANDKVALITETSDATABASEN

Registreringsløsning fra Commentor er med til at sikre vandkvaliteten i Københavnsområdet

Når HOFOR skal teste vandkvaliteten, har de en række testvandhaner, som er placeret forskellige steder i HOFORs forsyningsområde. Data omkring disse bliver nu registreret i en avanceret database, som kaldes TAG-databasen og som er udviklet af Commentor.

AALBORG PORTLAND: BRUGERVENLIG PORTAL

Aalborg Portland servicerer kunderne med portal fra Commentor

Aalborg Portland har fået udviklet en portal, så kunderne har let ved at beregne betonelementers modenheds- og styrkeudvikling.

aalborg portland servicerer kunderne med portal fra commentor
styrring af kreditter spar nord

SPAR NORD: FRA NOTES TIL WEBAPPLIKATION

Spar Nord får ny løsning til styring af kreditter

Spar Nord havde en løsning i IBM Notes til at kontrollere kreditter, der bliver givet af de forskellige rådgivere i banken. Commentor har udviklet en løsning til virksomhedens controller-team, der nu får en lettere hverdag med kontrol af kreditter givet til kunderne.

SYDENERGI: VÆRDIBASERET LØSNING MED HØJ PERFORMANCE

SE-koncernen fik digitalt registreringssystem

En af Danmarks største energikoncerner, SE, skulle i samarbejde med deres nylige fusionerede selskab, Nordjysk Elnet, have udviklet et digitalt registreringssystem. Løsningen skulle sikre kunderne en hurtigere og nemmere måde at indberette elforbrug på.

Sydenergi koncernen fik digitalt registreringssystem
arla implementer førerløse trucks commentor it

ARLA: Integration mellem SAP og AGV robotter

ARLA implementerer førerløse trucks

Arla og Commentor har i samarbejde gjort det muligt at anvende førerløse trucks, hvis effektivitet og præcision gør dem uomgængelige. Dette være sig specielt i et arbejdsmiljø, hvor der kan forekomme mange ensformige bevægelser.

FORCA: Håndtering af 450.000 pensionsindbetalinger hver måned

Forca får nyt moderne it-system

Commentor har medvirket i udviklingen af pensionssektorens mest moderne it-platform til Forca, der håndterer pensionsindbetalinger for 450.000 danskere på vegne af PKA, PBU og Lærernes Pension.

forca får nyt moderne it-system commentor
logstor calculator i ny forbedret teknologi commentor

LOGSTOR: Effektiv indhentning af viden og beregning af energieffektivitet

LOGSTOR CALCULATOR I NY FORBEDRET TEKNOLOGI

Logstor og Commentor har i samarbejde udviklet et værktøj til indhentning og udregning af energieffektiviteten i rørsystemer. Logstor Calculator er et internetbaseret beregningsprogram, der er udviklet til at assistere forskellige brugere til indhentning af viden om transporteringen af varmt og koldt vand i isolerede rør.

Viking Life-Saving Equipment

App udvikling for VIKING – Nyt mobilt styresystem

Det danskudviklede styresystem til iPad skal forbedre effektiviteten og datakvaliteten for de 300 teknikere, som udfører sikkerhedscheck af rednings- og evakueringsudstyr på VIKINGs servicestationer verden over.

app udvikling for viking - nyt mobilt styresystem commentor

app udvikling for Krüger - dataindsamling commentor

KRÜGER: Vandbehandling fra A-Z

App udvikling for KRÜGER – Dataindsamling

Krüger og Commentor har i samarbejde udviklet mobil app’en MobileWM, der er målrettet danske vandforsyninger. App’ens formål er at lette dokumentation af driftshændelser og egenkontrol i vandforsyningerne.

KONTAKT