Cloudbaseret optimering af drift på vandværker - Krüger

Cloudbaseret optimering af drift på vandværker

Krüger sikrer yderligere optimering af drift på vandværker med cloudbaseret tilgang samt tilhørende intuitiv mobilløsning til STAR

Om Krüger

Krüger er en internationalt orienteret miljøvirksomhed, der gennem mere end 110 år har arbejdet med vandbehandling til kommuner, forsyninger og industrien.

Krüger arbejder som rådgiver, entreprenør og leverandør af udstyr, løsninger og service inden for procesvand, drikkevand, spildevand, klimasikring og jordforurening.

Krügers mission er at skabe bæredygtige løsninger, der bevarer vand og naturlige ressourcer til gavn for både nutiden og fremtidens generationer.

Om løsningen

Igennem 25 år har Krügers avancerede styringsplatform, STAR Utility Solutions™, hjulpet renseanlæg med at optimere driften, spare på energien og dosere den rette mængde kemikalier. Tilsvarende har afløbssystemerne fået fordele med flowvarsling og bedre indsigt, baseret på STAR-software.Løbende opdateringer har sikret, at STAR er fulgt med tiden.

AQUAVISTATM Plant – som den næste generation af STAR vil blive kaldt – er en cloudbaseret løsning som sikrer det fortsatte løft til tidens krav, og dermed et solidt fundament der kan understøtte og udstille:

  • Alle de kendte styringer, prædiktioner og moduler følger med over på AQUAVISTATM Plant
  • Ny åben funktion Plant Lab, som gør det muligt for forsyningerne at udvikle egne moduler – f.eks. egne styringer, data til generering af rapporter og integration med andre systemer
  • Ny intuitiv mobilløsning til operatørerne, værktøjet der skal sikre effektiviserede arbejdsgange og hurtigere processer

Commentors rolle

Commentors rolle i projektet har været at forestå udvikling af en brugervenlig og intuitiv web løsning, samt tilpasning og udvidelse af en app supporteret af Android samt IOS.

Web løsningen kan bl.a. vise data i realtid, vise åbne/pending/lukkede sager, udstille personificeret data, indsætte dokumentation i form af billede/tekst/værdier og integrere i realtid så alle relevante medarbejdere har adgang til samme data og dermed kan være flere om at udbedre et givet incident.

Web løsningen er udviklet som responsive web app tilpasset mobile enheder samt desktop.

Krüger udtalelse om samarbejde med Commentor :

“Det har for os været afgørende vigtigt, at kunne fastholde en agil model ved udviklingen af AQUAVISTATM Plant – og det er fuldt ud lykkedes i vores samarbejde med Commentor. Vi har haft et samarbejde baseret på stor gensidig tillid og fleksibilitet. Det, sammenholdt med den store faglige kompetence, vi har oplevet hos Commentor, har været stærkt medvirkende til projektets succes.”

Lars Ekebjærg, Projektchef, Krüger A/S