Aalborg Portland får ny portalløsning

Udvikling af en brugervenlig portal til beregning af betonelementers modenheds- og styrkeudvikling