Ensartet udviklingstilgang gennem fælles platform

Udvikling af nye applikationer på en fælles applikationsplatform