Stabil drift og fremtidssikring af portal

Systemudvikling, drift og support af Praktikportalen med 70.000 brugere