Nyheder fra Commentor A/S

Aalborg Portland commentor kunde case

Aalborg Portland servicerer kunderne med portal fra Commentor

Aalborg Portland har fået udviklet en portal, så kunderne har let ved at beregne betonelementers modenheds- og styrkeudvikling.