Commentor og Solita i tæt samarbejde om ny afdeling for Generative AI

P R E S S E M E D D E L E L S E : Commentor har som bedst ud af fem tilbudsgivere vundet kontrakt på IT-løsning til at indberette hændelser på jernbaner

Review af sikkerhedssystemer