distributionssoftware servicering

Distributionssoftware til materiale- og bagagehåndteringssystemer

Cristplant, en del af BEUMER Group, og Commentor har i en årrække været faste samarbejdspartnere, hvad angår udviklingen af software til materiale- og bagagehåndteringssystemer. En af de opgaver, vi varetager i samarbejde med Crisplant, er vedligeholdelse af FedEx’s sorteringssystem i distributionscenteret i Memphis Airport. Mellem kl. 22.00 og midnat lander der hver aften 200 fragtfly i lufthavnen i Memphis. Flyene er lastede med omkring én million pakker, som skal soteres af FedEx. Det tager fire timer at sortere pakkerne og få dem tilbage i flyene. Kl. 4.00 er alle flyene i luften igen.

Crisplant bygger selv sorteringsanlæggene og transportbåndene, mens vi udvikler distributionssoftware bag systemerne. Gennem vores samarbejde har vi blandt andet været med til at udvikle sorteringsanlæg til FedEx, Bogota Airport og British Forces Postal Office. Commentor og Crisplant har i samarbejde udviklet FedEx’s back-end system, hvilket vi fortsat har til opgave at vedligeholde i forhold til deres sorteringsbånd.