Support og videreudvikling af landsdækkende praktikportal

SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF LANDSDÆKKENDE PRAKTIKPORTAL Commentor IT

Danske Professionshøjskoler er interesseorganisation for de seks danske professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København. Når de ca. 70.000 studerende på Danske Professionshøjskoler skal ud i praktik, foregår håndteringen via en landsdækkende cloudbaseret praktikportal, der håndterer alt omkring de studerendes praktikforløb. 

Commentor har indgået en rammeaftale omkring systemudvikling, drift og support af Praktikportalen. Aftalen er baseret på en agil samarbejdsmodel, og indebærer bl.a. en udviklingsopgave, der skal sikre portabilitet af Praktikportalen. Dermed fremtidssikres løsningen i forhold til valg af hostingleverandør og i forhold til gældende anbefalinger inden for Azure. 

Derudover er en af opgaverne at videreudvikle og forbedre usability af portalen. Ligeledes forventes der fremadrettet at ske en yderligere digitalisering af opgaver knyttet til professionshøjskolernes praktikadministration, så processer mellem praktikanterne, virksomheder og studieadministrationen optimeres i portalen 

Sådan hjælper vi De Danske Professionshøjskoler

  • Danske Professionshøjskoler får med rådgivning fra Commentors Technology Consulting afdeling en gennemtænkt og relevant løsning. 
  • Commentor varetager drift og support af praktikportalen herunder modtagelsen af fejlrapporter fra superbrugere. 
  • Danske Professionshøjskoler får en løsning der er fremtidssikret i forhold til valg af hostingleverandør og i forhold til anbefalinger inden for Azure. 
  • I samarbejde med en brugergruppe på tværs af professionshøjskolerne planlægges yderligere forbedringer af portalen.
  • Commentor håndterer kildekode, backup, versionsstyring, bug tracking og change request. 

Danske Professionshøjskoler udtaler

Professionshøjskolerne ser frem til samarbejdet med Commentor om at fortsætte udviklingen af denne centrale, digitale løsning for praktikområdet, der er en af professionsuddannelsernes kerneopgaver. Samarbejdet lover godt, så portalen også i fremtiden er brugervenlig og lever op til tidsvarende tekniske standarder. I det daglige og konkrete samarbejde om planlægning af nye funktionaliteter i praktikportalen har vi mødt lydhørhed og idérigdom fra Commentors side.

Charlotte Egholm, Programleder, De Danske Professionshøjskoler

Læs mere om De Danske Professionshøjskoler

Se vores andre cases

SKAL VI HJÆLPE DIG MED DIN NÆSTE OPGAVE ?