Dataopsamling til Brüel & Kjærs vibrationsmålere

Brüel & Kjær arbejder blandt andet med udvikling af vibrationsmålere til vindmøller, trafik- og lufthavnsstøj, evaluering af bygningsakustik samt kabinekomfort i passagerfly. Hos Commentor har vi udviklet en OPC-interface til Brüel & Kjærs vibrationsmålere, der muliggør automatisk dataoverførsel og dataopsamling fra måleudstyret til brugernes databehandlingsprogrammer. Således bliver datamængden fra målingerne brugbare til aflæsning og analyse.

”I løbet af vores samarbejde mødtes vi ugentligt med Commentor og samlede op på projektet samt eventuelle udfordringer i udviklingen. Vi havde fra begyndelsen aftalt denne struktur for samarbejdet, og Commentor overholdt aftalerne til vores fulde tilfredshed. I det hele taget fungerede samarbejdet optimalt i alle henseender, og det endelige produkt målte sig 100 % med vores forventninger. ” Jacob Wittrock, Head of Development, Remote Monitoring.

Dataopsamling på vindmøller

Jacob Wittrock

I løbet af vores samarbejde mødtes vi ugentligt med Commentor og samlede op på projektet samt eventuelle udfordringer i udviklingen. Vi havde fra begyndelsen aftalt denne struktur for samarbejdet, og Commentor overholdt aftalerne til vores fulde tilfredshed.  I det hele taget fungerede samarbejdet optimalt i alle henseender, og det endelige produkt målte sig 100 % med vores forventninger

Jacob WittrockHead of Development, Remote MonitoringBK Vibro

Dataopsamling gave et langt bedre overblik over effektiviteten

Tidligere har det været omfattende for brugerne af vibrationsmålerne at overføre målingsdata fra maskinerne til databehandlingssystemer. Hver enkelt enhed har sin egen målingsboks, og tidligere skulle data overføres manuelt fra hver enkelt boks til øvrige it-systemer. Brüel & Kjær ønskede at optimere deres måleudstyr, og derigennem sikre brugerne, at data fra målingerne automatisk overføres til brugernes it-systemer uden en besværlig manuel proces. Ved optimering af målingsudstyret øges samtidigt maskinernes effektivitet, hvilket er med til at give brugerne det rette overblik over maskinernes ydeevne og evaluere den konkrete dataopsamling.

SKAL VI HJÆLPE DIG MED DIN NÆSTE OPGAVE ?