FlexDanmark roser samarbejdet med Commentor

Efter et års samarbejde, to vellykkede it-projekter og en ny udviklingsproces, er Finn Kock Sørensen, seniorkonsulent hos FlexDanmark ikke i tvivl: ”Det er vigtigere for Commentor at løse vores problemer end at hænge sig i kommaerne i en kontrakt. Det giver os ro og tillid”.

FlexDanmark primære opgave er, fra hovedkontoret i Aalborg, at drive FlexDanmarks landsdækkende callcenter, der håndterer bestillingsmodtagelse og trafikstyring for 1 milliard kroner om året til trafikselskabernes flextrafik.

Samarbejde mellem FlexDanmark og Commentor

FlexDanmark og Commentor har samarbejdet i lidt mere end over et år. Måden samarbejdet blev etableret på, siger en del om den måde samarbejdet foregår på til daglig.

”Som led i vores strategi om at sprede kompetencer og ressourcer på flere it-huse bad vi en række leverandører om at give tilbud på et grundmodul til beregning af egenbetaling”, siger Finn Kock Sørensen, FlexDanmark og fortsætter: ”Der var to forhold, der gjorde, at vi gik videre med Commentor. De præsenterede et no-nonsense projekt, hvor de viste, at de fuldt ud forstod, hvad det var, vi havde brug for, og derudover havde Commentor den laveste pris, hvilket afgjorde det for os”.

Flexdanmark

Samarbejde baseret på tillid og fleksibilitet

”Selv om vi lavede en fastpris-aftale, så har vi alligevel haft brug for – og mødt – stor fleksibilitet fra Commentor”, siger Finn Kock Sørensen og fortsætter: ”Vi har oplevet, at andre projekter har gjort, at FlexDanmark i nogle tilfælde ikke har kunnet levere tid og ressourcer til den aftalte pris. Det har vi løst sammen ved at skubbe planerne og frigive Commentors udviklere til andre opgaver. I det hele taget er det symptomatisk for Commentors måde at samarbejde på, at det for dem er vigtigere at løse vores problemer end at hænge sig i kommaerne i en kontrakt. Det giver os både ro og tillid”, siger Finn Kock Sørensen.

Udvikling af processer

En af de ting, Finn Koch Sørensen sætter pris på, er Commentors oprigtige ønske om at forstå FlexDanmarks forretning. ”Vi holder ugentlige statusmøder. Ikke noget voldsomt, bare en halv times tid og en kop kaffe, så vi hele tiden er sikre på, hvor vi hver især er, og hvilken vej vi går. Det er meget effektivt”.

It er ikke det eneste, der er blevet udviklet i samarbejdet mellem FlexDanmark og Commentor. ”Det har været et projektforløb og et resultat, som vi er rigtig tilfredse med”, siger Finn. Men derfor er der jo altid noget, der kan forbedres. ”En af de ting, vi har lært er, at hvis man har en leverandør, man har tillid til, så er en fastpris-aftale ikke altid den optimale måde at gribe opgaven an på. Ved fremtidige projekter vil vi derfor i stedet aftale en udviklingsproces skitseret og aftalt i etaper. Vi flytter os altså fra en vandfaldsmodel til en mere agil og iterativ model. Det forventer vi os en del af”.

Projekter i det første år:

  • Gennemsigtighed i egenbetalingen

    Når man rejser med FlexDanmark betaler den rejsende ikke hele prisen, men kun en del af den samlede pris. Commentors modul gør, at kunderne kan se den direkte egenbetaling, når de søger rejser på Rejseplanen.dk.

  • Sikkerheds-app

    Ca. 4000 forskellige biler er tilknyttet de trafikselskaber, der ejer FlexDanmark. Chaufførerne kører efter realtidsbestillinger og kender ikke dagens opgaver mere end én tur frem. Går bookingsystemet ned, vil det i løbet af få minutter skabe store problemer. Derfor har Commentor udviklet en app, som chaufførerne kan tilgå via telefonen, hvis systemer er nede. App’en sikrer chaufførerne opdaterede bookingoversigter hvert 15. minut.