Ny og forbedret portal til Geodatastyrelsen

Geodatastyrelsen Commentor it løsning

Geodatastyrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Styrelsen er myndighed for ejendomsregistrering i Danmark og søkortlægning i Danmark, Grønland og Færøerne. I 2016 flyttede styrelsen fra København til Aalborg.

Geodatastyrelsen iværksatte før flytningen en modernisering af portalen Den Danske Havnelods (danskehavnelods.dk), der indeholder oplysninger om 458 danske havne og 45 danske broer. Portalen opdateres ugentligt, så oplysninger om havne og broer afspejler de seneste modtagne informationer og data hos styrelsen

Commentor har efter flytningen af styrelsen varetaget udviklingen af backenden på portalen og administrationsmodulet samt håndtering af data. Det betyder, at funktionaliteten er blevet væsentligt forbedret, og at styrelsen har fået et fundament til en ny og moderne version af portalen.

Sådan har vi hjulpet Geodatastyrelsen

  • Commentor har forbedret og ryddet op i eksisterende backend system.
  • Forbedringen sikrer bl.a. at data bliver trukket og gemt korrekt, hvilket er yderst kritisk for at den information, der formidles via portalen, er korrekt.
  • Styrelsen vil med optimeringen af backenden få et bedre flow, og dermed mere effektive arbejdsgange.
  • Portalen er klargjort til næste fase af moderniseringen af danskehavnelods.dk.
  • Geodatastyrelsen har haft let og fleksibel adgang til Commentors konsulent on-site, der i tæt samarbejde med en projektleder og de faglige specialister fra styrelsen har haft ansvaret for forbedring og modernisering af backenden og administrationsmodulet.

Geodatastyrelsen udtaler

”Samarbejdet med Commentor har fungeret rigtig godt. Det har været vigtigt for os at en få samarbejdspartner, som er i stand til at arbejde inddragende med vores forretningsområder, og forstå disse områders specialiserede behov. Projektet er gennemført agilt med en konsulent fra Commentor on-site i udviklingsperioden, hvilket har givet god energi hos de involverede, den nødvendige fremdrift og et godt resultat”.  

Jesper Nørgaard Andersen, Områdechef, Geodatastyrelsen

Læs mere om Geodatastyrelsen