Registreringsløsning fra Commentor er med til at sikre vandkvaliteten i Københavnsområdet

HOFOR tager både lovpligtige vandprøver og en række ekstra vandprøver for at sikre, at det vand, der bliver leveret til kunderne, har en god kvalitet. Potentielt er der mange faktorer, der kan true grundvandet og vores vandkvalitet – øget nikkelindhold, forurening med bakterier eller miljøfremmede stoffer m.m. Drikkevandet er derfor, i samarbejde med kommunerne, underlagt et skærpet analyseprogram for overvågning af vandkvaliteten. HOFOR tager dagligt prøver af vandet, som bliver analyseret på HOFORs eget laboratorium eller vandkvalitetslaboratorier. Det er så HOFORs ansvar at kvalitetssikre data og sende ind til myndighederne.

En kvalitetsportal til testvandhanerne

Når HOFOR skal teste vandet, har de en række testvandhaner, som er placeret forskellige steder i HOFORs forsyningsområde. Data omkring disse vandhaner blev tidligere registreret manuelt og lokalt. HOFOR havde brug for at få en avanceret registreringsløsning, som kunne håndtere styringen af testvandhanerne og som kunne tilgås online. Kvalitetsportalen – TAG-databasen – er udviklet af Commentor og bliver anvendt af vandtestere til forskellige formål.

Vedligehold og videreudvikling af vandkvalitetsdatabasen

Tillige har Commentor overtaget vedligehold og videreudvikling af vandkvalitetsdatabasen, kaldet VKD, til styring af vandkvaliteten. Blandt features i løsningen kan nævnes, at der udløses alarm, hvis der er forurening af vandet, så der kan blive ageret. Commentor har også udviklet en semi-automatisk løsning, der gør det let at sende data om vandkvaliteten ind til GEUS, som samler data om vandprøver fra hele landet.

Det tekniske

Registreringsløsningen er udviklet på en SQL-server og Visual Studio 2015.

Om HOFOR

HOFOR er Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, der leverer vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling og opfører vindmøller. HOFOR står både for vandforsyningen og for at lede spilde- og regnvand væk i otte kommuner. Udover vand forsyner HOFOR København med fjernvarme, bygas og fjernkøling.

Læs mere om HOFOR

Se vores andre cases

SKAL VI HJÆLPE DIG MED DIN NÆSTE OPGAVE ?