Pressemeddelse: Commentor løfter resultatet med 144 %

Nyt it-system skal jage bilister, der kører på frihjul

IT-virksomheden Commentor har vundet opgaven med at udvikle et nyt system, der skal hjælpe med at udstede dagsgebyr til ejerne af de godt 50.000 køretøjer, der hver dag kører rundt uden at være forsikret. Bag systemet ligger en meget stor integrationsopgave, og målet er at få så mange ejere som muligt til at tegne den lovpligtige ansvarsforsikring på deres køretøj.

P R E S S E M E D D E L E L S E

Den 22. juni 2018 – Hvert år forvolder uforsikrede køretøjer skade for 73 millioner kroner, og det beløb betales i dag over forsikringspræmien af de motordrevne køretøjer, hvor der er tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring. Det mener DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) ikke er rimeligt, og derfor skal det nye gebyrinddrivelsessystem gøre det langt lettere at opkræve dagsgebyrer hos ejerne af de uforsikrede køretøjer. Dem er der 50.000 af i Danmark, og et af formålene bag det nye gebyrsystem er at skabe en mere retfærdig omkostningsfordeling ved således at opkræve dagsgebyrer hos ejerne af de uforsikrede køretøjer.

Commentor, der udvikler software til avancerede, forretningskritiske systemer, har efter en udbudsrunde vundet opgaven med at udvikle det nye gebyrinddrivelsessystem, som DFIM administrerer. DFIM er en garantifond, der bl.a. har til formål at håndtere skader forvoldt af enten ukendte, udenlandske eller uforsikrede køretøjer. Systemet træder i kraft fra januar 2019.

Det Commentor-udviklede system er en Cloud-baseret løsning, der er integreret med så forskellige systemer som e-Boks, Motorregistret, Forsikringernes Fællesregister samt DFIMs ERP-system. Dertil kommer integrationen til en række forskellige betalingsløsninger som fx MobilePay, bankerne, DIBS og inkasso.

– Med Commentors løsning får vi en rigtig fin løsning med en avanceret .net-arkitektur og en topmoderne teknologi, hvor vi udnytter de mange muligheder i skyen. I løsningen er der lagt stor vægt på brugervenlighed, automatisering og sikkerhed, og planen er, at 80 procent af alle opkrævningssager kommer til at køre automatisk uden menneskelig involvering – faktisk helt frem til en inkasso- og fogedretssag, hvis man ignorerer dagsgebyrerne på 250 kr. Målet med løsningen er, at så mange som mulig af de uforsikrede bliver forsikret, siger Peder Herbo, underdirektør samt IT- og Digitaliseringschef i Forsikring og Pension, der står bag DFIM.

– Vi er meget tilfredse med at have vundet denne vigtige samfundsopgave, som forhåbentlig over tid er med til at reducere antallet af uforsikrede køretøjer. Det er en stor integrationsopgave på grund af snitfladerne til de mange systemer, der er en del af løsningen, men alt i alt har vi skabt en struktur og en arkitektur, der sikrer en meget høj brugervenlighed og en effektiv udnyttelse af den erfaring, vi har med at integrere komplekse systemer, kommenterer Michael Hove, adm. direktør i Commentor A/S.

Datagrundlaget under løsningen kommer fra DMR (Dansk Motor Register), hvor oplysningerne om forsikring af alle landets køretøjer er samlet. Ejer man i dag et uforsikret køretøj, bliver det således fremover langt nemmere for DFIM at opkræve dagsgebyrerne på 250 kr for hver dag, et køretøj ikke er forsikret. Ligeledes bliver det tilsvarende nemt for ejerne af køretøjerne at betale gebyrerne – eller, som det er tanken: at tegne den lovpligtige ansvarsforsikring.

For yderligere information, kontakt venligst:
Michael Hove, CEO, Commentor, tlf. 29 99 20 71 / mhj@commentor.dk
Linda Hyldal, Communications Manager, tlf: 31433773 / lhs@commentor.dk

Læs mere om DFIM

Pressefoto: Commentor