Internet of things (IoT) – bliv klogere på teknologien

Internet of things (IoT) - få hjælp her

INTERNET OF THINGS – KEND DIN KUNDES FREMTID

Internet of Things (IoT) er et begreb omgærdet af en mængde spørgsmålstegn. Hvilke værdier vil det kunne skabe, og hvilke omkostninger vil det medføre? Og vil det overhovedet blive en realitet? Det er bl.a. disse spørgsmål, denne artikel vil kaste mere lys over ved hjælp af praktisk erfaring, en virksomhedscase og en række gode råd.

Læser du undersøgelser fra fx McKinsey og Gartner, er der ingen tvivl: Internet of Things (IoT) er en ”Game changing-technology”, som vil få enorm økonomisk indflydelse.

”The Internet of Things offers a potential economic impact of $4 trillion to $11 trillion a year in 2025” (McKinsey)

Derfor er det næste og vigtigste spørgsmål måske i virkeligheden: Er din virksomhed klar til denne nye teknologi? Og hvis ikke, hvordan bliver I det så? Hvad kræver det? Hvad kan I få ud af det? Og hvorfor er det vigtigt at starte nu?

KEND DINE KUNDER BEDRE

Tænk hvis du, på tværs af markeder, ydelser og produkter, kunne se et mønster i dine kunders brug og behov – før kunden selv. Det ville gøre dig i stand til at møde markedets behov på et langt tidligere tidspunkt, og dermed give dig et konkurrencemæssigt forspring. Og det er her, at IoT kommer ind i billedet.

Den teknologiske udvikling går så stærkt, at hvis du som virksomhed ikke er på forkant med digitaliseringen, vil det gå ud over evnen til at konkurrere mod de virksomheder, som er. Den øgede digitaliserings indflydelse på, hvem der lever og dør på konkurrenceprægede og dynamiske markeder, gør det derfor interessant for mange virksomheder at kigge nærmere på IoT.

IoT er grundlæggende et netværk af elektroniske enheder, software og sensorer i alle afskygninger. Når enhederne er forbundet i et netværk, er det muligt at måle og samle informationer i en cloud-server. Det giver mulighed for at indsamle og analysere viden, og dermed effektivisere, optimere og udvikle processer, produkter og services.

ERFARINGER FRA VIRKELIGHEDEN

Hos Commentor har vi bl.a. hjulpet en medico-virksomhed med at etablere en IoT-løsning. Det blev gjort for at styrke fire værdiskabende tiltag:

 1. Analysere anvendelsesdata til at belyse mulighederne for bl.a. omkostningsbesparelser, forbedret kundeservice, skabelse af nye services og markeder etc.
 2. Bidrage til beslutninger om nyudvikling i et større omfang end tidligere: Genereringen af de forskellige informationer giver mulighed for at analysere nye værdiskabende tiltag på alle led i virksomhedens værdikæde.
 3. Identificere, hvor der er brug for produktforbedringer: IoT gør det muligt at få automatisk produktfeedback fra produkterne samt informationer vedrørende opdateringer og produktleverancer.
 4. På sigt hjælpe til individualiseret markedsføring.

Commentor bidrog til Internet of Things løsningen ved at designe, planlægge og implementere et system, der ved hjælp af sensorer opsamler bruger- og anvendelsesdata fra virksomhedens forskellige apparater og enheder. Hvor det hidtil i høj grad havde været et spørgsmål om at kunne gætte sig til kundens behov, har sensorerne nu gjort det muligt at rapportere præcist om kundens brug og anvendelse af et givent produkt.

Denne viden har givet medico-virksomheden mulighed for at tilpasse sine produkter, services og markedsføring til kundernes nuværende og fremtidige behov. IoT har dermed styrket virksomhedens konkurrenceevne ved at bringe den på forkant med kundernes ønsker og krav.

GENOPFIND DIN VIRKSOMHED

Hvor i din virksomhed, kan I få mest ud af at implementere IoT? Nogle gange kan det være en god ide at træde et skridt tilbage for at kunne få det fulde overblik. Det gælder også, når du skal danne dig et overblik over mulighederne i Internet of Things.

Spørger du Gartner, siger de, at du får de bedste muligheder for at skabe værdi gennem IoT’s digitaliseringsmuligheder, gennem en pragmatisk tilgang.

I Commentor er vi enige med Gartner, der anbefaler fire ”Key Building Blocks” for bedre at kunne skabe et overblik over, hvordan du implementerer IoT:

 1. Ha et klart mål i forhold til at designe dit kommende it-system således, at IoT understøtter de primære mål i virksomheden.
 2. Integrér dine systemer på en måde, så data og processer er forbundet både inden og under implementeringen af IoT. Sørg derudover for at have et brugbart backend-system, der stemmer overens med IoT-platformen.
 3. Modificér din IoT-løsning efter virksomhedens behov for bedst muligt at kunne integrere en løsning, der stemmer overens med virksomhedens processer og kultur.
 4. Skab værdi via analyse ved at benytte værktøjer, der er relevante og understøttende for IoT.

Gartners fire råd understreger, at det er vigtigt at tænke pragmatisk i forhold til virksomhedens situation og forsøge at skabe værdi med det samme.

“Business users of IoT technology will need to change their systems and organizations in order to make the most of the Internet of Things. They will need to invest in capabilities, culture, and processes as well as in technology. Businesses that fail to do so are likely to fall behind competitors that do.” (McKinsey)

TÆNK STORT, START SMÅT

Som et resultat af den nyeste teknologi inden for sensorer, cloud-muligheder og lettere internetadgang, gør IoT det muligt at forbedre virksomhedens aktiviteter, effektivitet og marketing. Implementering af IoT betyder imidlertid ikke, at virksomheden skal ændre hele det nuværende it-setup. IoT skal snarere ses som en evolution end en revolution.

De fleste virksomheder har allerede i dag utallige apparater, hvorfra der indsamles massive mængder af data. Kunsten bliver dermed, at virksomheden, på samme måde som i eksemplet med medico-virksomheden, får skabt integration mellem de forskellige apparater.

En sådan integration, der indsamler og analyserer data ved hjælp af IoT, vil for de fleste virksomheder åbne døren til tre værdiskabende scenarier:

 1. Mulighed for at systemet automatisk kan tage beslutninger indenfor fx måling, optælling og styring.
 2. Mulighed for automatisk indkøb af produkter og services på det bedst mulige tidspunkt og til bedste pris.
 3. Proaktiv anvendelse i form af en automatisk service, der opfanger tegn på et kommende problem eller behov.

“It’s not about ripping out and replacing existing systems. Its about looking at which business processes you can really impact. Start small and you can have a big impact.” (Edson, Microsoft)

PROFESSIONEL SPARRING

Det er let at lade sig friste til at skaffe så mange data og analyser som muligt. Gør du det, vil du formentlig opdage, at du ganske hurtigt taber målet af sigte.

I forbindelse med implementering af IoT i virksomheden vil der naturligt forekomme en række udfordringer. Én af disse udfordringer består i at gøre det så enkelt og overskueligt som muligt; altså at benytte den relevante data fra sensorer på en måde, der sikrer det bedste overblik over, hvad der skaber værdi for den enkelte virksomhed.

Derudover er det nødvendigt at være påpasselig med sikkerheden. Det sker med jævne mellemrum, at virksomheder på grund af ukendskab til processer, love, regler eller andet, træder ved siden af og administrerer fortrolige oplysninger og data på en uhensigtsmæssig og/eller ulovlig måde.

På trods af, at IoT er kendetegnet af komponenter og software med relativt få standarder, kræver implementeringen et specifikt og professionelt set-up service. I Commentor har vi kompetencerne klar til at stille op som professionel sparringspartner og bidrage til, at du på bedst mulig vis får implementeret IoT med alle dets muligheder, uden at blive begrænset af teknologiske eller lovgivningsmæssige udfordringer.

FÅ HJÆLP TIL DE KONKRETE MULIGHEDER

I nedenstående tabel er der opsat en række konkrete muligheder som Commentor kan være din virksomhed behjælpelig med at udnytte, samt udfordringer, der er vigtige at være på forkant med:

Mulighederne er til stede, så fra Commentor anbefaler vi at tage aktion nu og dermed skabe eller bevare forspringet til konkurrenterne på markedet.

Hvis du er interesseret i at komme videre med dine overvejelser i forhold til din virksomheds brug af IoT, er du meget velkommen til at kontakte:

 • Michael Hove, mhj@commentor.dk, tlf.: 29992971
 • Morten Kryger, mkr@commentor.dk, tlf.: 40682171

Læs mere om emnet på Wikipedia

 • Muligheder
 • Omkostningsbesparelser og automatisk decentraliserede beslutninger.
 • Skabelse af nye services og markeder.
 • Produktforbedringer ift. kundens præferencer og behov.
 • Forudsige og imødekomme udfordringer og behov i stedet for at gætte og reparere.
 • Individualiseret markedsføring på baggrund af den genererede information.
 • Udfordringer
 • Administration af fortrolige oplysninger.
 • Integration af forskellige IT-systemer.
 • Brug af det rette software og hardware teknologi.
 • Opsættelse af et sikkert IoT-system, der er på forkant med trusler fra eksempelvis hackere.
 • Data-ejerskab i forhold til at adressere, hvem den genererede information tilhører.