1 mio fjernaflæste elmålere - Integrationsløsning i stor skalaIntegration i stor skala – Kamstrup bruger løsning fra Commentor til Ørsted

Kamstrup vandt i 2015 en stor ordre hos Ørsted’s (tidligere DONG Energy) netselskab Radius, hvor de skal levere nye fjernaflæste elmålere til ca. 1 million hjem og virksomheder i Københavnsområdet, i Nordsjælland og i dele af Midtsjælland. Da der er en del logistik ved opsætning, er det valgt at få integreret Kamstrups og Ørsteds it-løsninger. Commentor har leveret integrationsløsningen samt et rapporterings- og settlementværktøj til opfølgning.

2000 fjernaflæste elmålere sættes op hver dag

Kamstrup skal levere og opsætte de mange nye fjernaflæste målere for Radius. Kamstrup har to underleverandører til at sætte målerne op. Alle målere skal være sat op i år 2019, og der sættes pt. ca. 2.000 målere op om dagen af omkring 100-150 installatører. For at få planlægningen af udrulningen til at hænge sammen er Kamstrups systemer blevet integreret med kundesystemerne. Installatørerne har fået udleveret mobile enheder, hvor de bl.a. kan hente informationer om, hvor de skal sætte målere op, og hvor de skal registrere status på elforbruget fra den gamle måler. Registreringerne sendes direkte til Kamstrups systemer, og løsningen, der integrerer systemerne, er udviklet af Commentor.

1 million målere vil i 2019 levere data om elforbrug til Radius elnet

De fjernaflæste målere sender data om elforbruget automatisk til Kamstrup, derfor skal forbrugerne ikke længere aflæse deres elmåler. Kamstrup indsamler måledata på vegne af Radius. Radius sender måledata videre til DataHub`en (Danmarks samlede el-database over alle danske el-kunder), som derefter sender måledataforbrug til elhandelsselskaberne, der afregner med kunden. Med de nye fjernaflæste elmålere får Radius også mulighed for at få viden om spænding, og de kan hurtigt få viden om ændringer i forbrug og udfald på elnettet.

Forretningskritiske løsninger der skal køre 24/7

Det er vigtigt for Kamstrup og Ørsted, at integrationsløsningerne kører uafbrudt. Kamstrup har derfor tegnet en serviceaftale med Commentor, så de bliver supporteret 24/7 – aftalen indeholder også en hotline. Kamstrup ønskede at få en leverandør, der også er på markedet i fremtiden. Valget faldt på Commentor, som har mange års erfaring med integration og service.

”Det var vigtigt for os at få en aftale med en softwareleverandør, som kan supportere vores integrationsløsninger langt ud i fremtiden. Derfor faldt valget på Commentor, ” udtaler Henrik Ehlig Petersen, der er projektleder hos Kamstrup.

Data, der udvekles, skal være korrekte

Ud over de to integrationsløsninger har Commentor også udviklet et rapporteringsværktøj, der bruges til at sikre, at data om elforbruget, der udveksles mellem Kamstrup og Radius, er korrekte. Til brug for dette har Commentor udviklet en portal, som giver operatøren mulighed for løbende at vurdere om service levels overholdes.

Bygger på standardplatform

Commentor har udviklet Kamstrups integrationsløsning på en platform fra Mulesoft. Platformen er blevet tilpasset og udviklet til Kamstrups behov.

Om Radius

Radius er det elnetselskab under Ørsted koncernen. Radius driver det elnet, som forsyner 1 million hjem og virksomheder i Københavnsområdet, i Nordsjælland og i dele af Midtsjælland. Radius ejer elnettet og transporterer strømmen frem til din bolig eller din virksomhed.

Læs mere på www.radiuselnet.dk.

Om Kamstrup

Kamstrup leverer intelligente løsninger til energi- og vandmåling. Kamstrup har hovedsæde i Skanderborg i Danmark, men sælger deres løsninger i hele verden. Kamstrup leverer innovative løsninger inden for hardware, software og service – herunder: Forbrugsmålere, kommunikationsinfrastruktur, systemer til håndtering af målerdata, smart grid-applikationer, hostingløsninger og værktøjer til analyse.

Læs mere på www.kamstrup.com

Se vores andre cases

SKAL VI HJÆLPE DIG MED DIN NÆSTE OPGAVE ?