Backend integration KMD

Backend integration af VANS-løsning for KMD

Commentor har blandt andet hjulpet KMD med konsulentopgaver i forbindelse med udviklingen af det elektroniske faktureringssystem, NemHandel. Vores udviklere arbejdede  med backend integration på KMDs eksisterende systemer.

Nemhandel systemet gør det muligt for både offentlige og private virksomheder at sende og modtage elektroniske fakturaer, hvilket medvirker til at minimere papirforbruget og skabe hurtigere arbejdsgange for brugerne.

I udviklingsprocessen havde KMD brug for flere hænder til at effektivisere arbejdet på projektet. I den forbindelse fik de hjælp af vores konsulenter, som indgik i KMDs eget udviklingsteam på lige fod med virksomhedens øvrige ansatte.