Mobil app Krüger

Mobil app til vandkvalitetssikring

Krüger og Commentor har i samarbejde udviklet en mobil app – MobileWM, der er målrettet danske vandforsyninger. App’ens formål er at lette dokumentation af driftshændelser og egenkontrol i vandforsyningerne.

”Vi har været tilfredse med vores samarbejde med Commentor. Vi har fået den app, vi har ønsket os, og den skal nu testes i dagligt brug i en vandforsyning,” siger Bo Bartelt, Product Manager hos Krüger.

Danske vandforsyninger har kontrol over deres vandværksdrift, og kan dokumentere driftsdata med stor nøjagtighed. Alligevel rammes et antal forsyninger hvert år af forureningshændelser, der er generende for borgerne, og som koster mange penge at bekæmpe. Med en mobil app som MobilWM,  kan medarbejderne på vandforsyningerne få et større overblik over alle de hændelser, der foregår i et forsyningsnet, og som i dag ikke registreres af systemerne.

”App’ens funktioner er ikke set tidligere, og vi tror, vi har ramt en funktionalitet med potentiale worldwide. ”

Bo Bartelt, Product Manager hos Krüger

Vi har været tilfredse med vores samarbejde med Commentor. Vi har fået den app, vi har ønsket os, og den skal nu testes i dagligt brug i en vandforsyning.

Bo BarteltProduct ManagerKrüger

Eksempler på hændelser, der registreres, er rørbrud, åbning af brandhaner eller lukning af hovedventiler. Disse hændelser beretter alle om drikkevandets tilstand. App’en gør det muligt for alle driftsfolk at indberette hændelser i realtime med deres smartphone. Driftslederen kan således danne sig et samlet overblik over, hvilke hændelser der forekommer i øjeblikket. Alle hændelser registreres og dokumenters, hvilket gør det muligt at se, hvad der er sket, og hvad der er gjort for at afhjælpe hændelsen. Formålet med denne dokumentation er at begrænse effekten af fremtidige hændelser, da det med informationerne, der lagres i app’en, er muligt at reagere mere effektivt, hvis hændelsen skulle opstå igen.

Krügers tilhørsforhold til det verdensomspændende driftsfirma Veolia skaber internationalt potentiale for app’en. Med MobileWM bliver Veolias apparat til måling af Ecoli-forurening i drikkevand endnu lettere at benytte for driftsfolk i vandforsyninger. Udviklingen af app’en er en del af et større innovationsprojekt hos Krüger. I næste fase vil app’en også kunne anvendes til drift af spildevandsanlæg og anden forsyningsart.

Læs mere om Krüger

Se vores andre cases

SKAL VI HJÆLPE DIG MED DIN NÆSTE OPGAVE ?