Ny mobilapplikation til Søfartsstyrelsen skal gøre livet lettere for de søfarende

Vi kunne i slutningen af 2017 med glæde fortælle, at vi indgik samarbejde med Søfartsstyrelsen om udviklingen af appen ”Min Søfart”. En mobilapplikation som skal gøre livet lettere for de søfarende ved til dels, at kunne håndtere søfartsbeviser samt være i stand til at dokumentere fartstid.

Vi er nu et par måneder inde i samarbejdet og har sat Søfartsstyrelsen stævne for at få et indblik i, hvorfor valget faldt på Commentor som samarbejdspartner, og hvordan de har oplevet processen frem til nu.

Digitalisering kommer alle til gode

”Det skal være let at være søfarende i Danmark.  Vi har gennem flere år arbejdet med at digitalisere vores løsninger, men hidtil er det mest kommet rederierne til gode,” fortæller Anette Dybdal Fenger, der er Kontorchef i Data- og forretningsudvikling hos Søfartsstyrelsen. Hun fortsætter: ”Nu vil vi gerne lave noget tilsvarende for de søfarende, og ”Min Søfart” vil bidrage til at gøre det lettere at være søfarende i Danmark. Alle har i dag en mobiltelefon på sig. Fremover kan søfarende også få adgang til deres essentielle arbejdsdokumenter via mobilen når og hvor det passer dem”.

John Westerdahl, der er Projektleder i Data- og forretningsudvikling i Søfartsstyrelsen, fortæller videre: ”Erhvervsministeriet har en vision omkring digitalisering, og vi har allerede fået udviklet apps til andre behov, men både danske og udenlandske søfarende udgør et stort segment af vores kunder. Derfor vil vi også gerne tilgodese dem.”

Fra leverandør til samarbejds- og sparringspartner

Opgaven om udvikling af appen har Commentor vundet i et udbud over to andre aktører, og når spørgsmålet kommer omkring, hvorfor valget faldt på Commentor, så er der ingen tøven: ”Commentor har fra starten haft en tydelig forståelse, ikke bare for vores behov, men også for dem, der i sidste ende skal bruge appen. Commentor scorede højt på både dynamik, evne til at omstille sig, og så er de gode til at inspirere. Forstået på den måde, at vi i Commentor har en leverandør, der er proaktiv og kommer med input og forslag til forbedringer, når de oplever, at noget ikke udføres hensigtsmæssigt. Jeg har tillid både til dem, der leder processen, og til de specialister, der er involveret. For os er Commentor blevet en samarbejds- og sparringspartner. De er ikke blot en leverandør,” fortæller John Westerdahl.

Anette Dybdal Fenger supplerer: ”Helt konkret valgte vi også at bruge Commentor, fordi de opfyldte vores krav ift. kvalitet og pris. Et afgørende kriterie var kvalitet, som vægtede 60 procent i vores valg af partner, og 40 procent var pris. Commentor lå meget stærkt på begge parametre og scorede højest af de tre, der var med i udbuddet”.

John Westerdahl nævner også, at lækkerhed og brugervenlighed var parametre, der spillede ind. ”Appen skal være nyttig, give værdi og se godt ud. Det er også et kriterie, Commentor har forstået og formår at opfylde”, udtaler han, og fortsætter: ”Selve processen frem til nu har også blot bekræftet vores valg. Commentors agile tilgang har gjort, at vi kom hurtigt fra start og bygger på i steps efterhånden, som processen skrider frem. Det giver os tryghed”.

Søfarende får stor indflydelse på appens udvikling fremadrettet

Ser man frem i tiden, så forestiller Søfartsstyrelsen sig også, at det vil være naturligt, at appen videreudvikles og bliver endnu mere intelligent efterhånden, som verden udvikler sig og efterspørgslen opstår. ”Vi modtager løbende feedback fra vores kunder, her de søfarende, og forventer, at vi vil bruge den respons og de input, vi modtager til at bygge videre på appen, så den kan afhjælpe nogle behov, der måtte være eller komme”, forklarer John Westerdahl.

Om Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen er en statslig myndighed under Erhvervsministeriet. De varetager bl.a. opgaver som skibstilsyn, udstedelse af diverse maritime certifikater og beviser, farvandsafmærkning samt sejladsinformation og farvandsadvarsler. Søfartsstyrelsen betjener både danske og udenlandske skibe og søfarende i de danske farvande, og arbejder ud fra en ambition om, at det skal være nemt at drive maritim virksomhed og let at være søfarende i Danmark.

Om “Min Søfart”

”Min Søfart” er en brugervenlig og intuitiv mobilapplikation under udvikling. Den er en del af et fælles digitalt univers, der skal bidrage til, at det bliver nemmere at være søfarende i de danske farvande. Søfartsstyrelsen forventer, at appen vil gøre en stor forskel for de søfarende, da den vil give dem adgang til både deres søfartsdokumenter -og beviser samt give mulighed for at registrere fartstid. Begge dele noget der via appen vil blive tilgængeligt 24/7 og som kan tilgås både online og offline fra såvel iOS som Android. Appen bliver i første omgang et supplement til en ny webløsning, og den forventes at blive søsat i løbet af 2018.

Læs mere om Søfartsstyrelsen

Se vores andre cases

SKAL VI HJÆLPE DIG MED DIN NÆSTE OPGAVE ?