Application Management-aftale fremtidssikrer Nykredits system til finansiering af almene boliger

Nykredit udtaler: Samarbejdet med Commentor giver os sikkerhed og tryghed. Og så har det været ufatteligt nemt!

”Vores samarbejde med Commentor er utroligt positivt. Vi har oplevet en stor forståelse for vores forretning og vores konkrete it-mæssige udfordringer lige fra starten. Vi stod i en klassisk situation, hvor vi var blevet ekstremt personafhængige inden for en teknologi – en egenudviklet applikation, – som vi fremadrettet ikke længere ville have kompetencerne inden for. Derfor havde vi et behov for hurtigt, at sikre både den viden der allerede var omkring applikationen samt et behov for at fremtidssikre vedligehold og udvikling af den. Commentor har fra starten løftet opgaven med sikker hånd og udvist stor forståelse både for vores forretning og for denne, for os, ekstremt vigtige applikation”, udtaler Per Honoré, som er afdelingsdirektør for Bolig & Realkredit IT hos Nykredit.

Per Honoré fortæller endvidere: ”Det er sjældent, man oplever et samarbejde med en ekstern leverandør så nemt, som det har været med Commentor. Vi har sat i gang og så har det bare kørt på skinner siden da. De leverer med en høj grad af professionalisme og dygtige tekniske kompetencer, og man kan virkelig mærke, at de oprigtigt ønsker en succes for os som kunde. Commentor er rigtig gode til at overholde aftaler og skabe overblik, så vi altid ved, hvor vi er henne i processen. Rent økonomisk har det også været en fordel at lægge opgaven ud af huset både i forhold til, at vi nu kan gøre brug af skalérbare ressourcer, men også det at vi minimerer vores risici for tab af værdifuld viden omkring applikationen, og det, at vi nu har sikkerhed for, at systemet altid er opdateret, udgør i sidste ende en økonomisk gevinst”.

Baggrund: Egenudviklet applikation til administration af boliglån

Finansiering af almene boliger er en stor og strategisk vigtig del af Nykredits forretning. Til håndtering af lånene der bruges til finansieringen, har Nykredit siden start ´90erne benyttet en egenudviklet applikation, kaldet AlmenPC, der bygger på Delphi software.

AlmenPC bruges ved konvertering af lån samt til oprettelse af nye lån. For at overholde gældende samt tidssvarende lovkrav og reguleringer for finansiering af almene boliger, er applikationen løbende blevet vedligeholdt af interne ressourcer hos Nykredit. Ressourcer der har været med til at udvikle og vedligeholde AlmenPC fra starten.

Udfordringen: Vigtig indsigt hos medarbejdere endte med at gøre Nykredit sårbar

Nykredit stod for et par år tilbage i en situation, hvor teamet med flere af de kernekompetencer, der har været med til at udvikle AlmenPC, skulle om-organiseres. Det betød, at man ville miste en stor og vigtig indsigt omkring applikationens opbygning, og dermed blive sårbar i forhold til fremtidigt vedligehold og udvikling.

Opgaven: Hvordan fremtidssikrer man et forretningskritisk system og undgår, at viden går tabt?

For at sikre at applikationen altid er opdateret, og at viden omkring systemet ikke går tabt, eller bliver personafhængigt, valgte Nykredit, at opgaven skulle outsources. Derfor skulle de hurtigst muligt finde en samarbejdspartner, der havde stor forståelse for opgaven og teknologien, og som kunne tilbyde de rette kompetencer inden for Delphi. En stabil partner der kunne handle agilt og som var i stand til at tilbyde daglig support. Derudover var dansk forankring et afgørende kriterie både for at eliminere sproglige misforståelser, der kunne forsinke transistionsfasen, men også for at sikre forståelsen for, hvad statsstøttet finansiering til almene boliger er, da det er en lånetype, som udelukkende findes i Danmark.

Løsningen: Garanti for indsigt, og viden omkring applikationens opbygning og historik sikrer fremtidig vedligehold og udvikling

Commentor havde allerede et samarbejde med Nykredit og kunne tilbyde de afgørende kompetencer inden for Delphi. Dermed var Commentor i stand til hurtigt, at kunne overtage ansvaret for driften af AlmenPC-applikationen. Løsningen blev en Application Management-aftale, hvor Commentor garanterer, at der altid er kompetencer til rådighed med indsigt i AlmenPC’s opbygning og historik. Det gør, at Nykredit har en garanti for, at viden om deres system sikret. Aftalen med Commentor sikrer ligeledes, at applikationen via daglig support altid er vedligeholdt og opdateret, så den også fremover overholder gældende lovkrav og reguleringer.

Processen: Velafprøvet transitionsfase letter overgangen fra interne til eksterne ressourcer

Via en velafprøvet beskrevet procedure har AlmenPC været igennem Commentors transitionsfase. En overgang der varede 4 uger. Her blev viden fra Nykredits interne team, der hidtil har udviklet og vedligeholdt AlmenPC, overdraget til Commentors team bestående af en projektleder og et hold udviklere. Overdragelsen indebærer, at Commentor fremadrettet har ansvaret for at fastholde viden samt løbende at udbygge og dokumentere ny viden omkring applikationen og teknologien bag. Dette fjerner risici for Nykredit, og sikrer, at AlmenPC til hver en tid kan overdrages nemt og uden videnstab, og at Commentor fremover kan varetage vedligehold, udvikling og daglig support på AlmenPC.

Resultat: Videns sikring, stabilitet og skalérbare ressourcer

I dag har Nykredit en løsning, hvor:

  • viden fra teamet der har været med til, at udvikle AlmenPC hos Nykredit er overdraget til Commentor
  • de har sikkerhed for, at applikationen fortsat kan vedligeholdes og videreudvikles
  • de har garanti for, at Commentor via Application Management-aftalen altid har et team til rådighed, som har indsigt i AlmenPC
  • udvikling og vedligeholdelse af applikationen både er fleksibel og uafhængig af enkeltressourcer
  • AlmenPC’s underliggende teknologi altid er up-to-date og på sit mest effektive niveau
  • Commentor kontinuerligt overvåger markedet og rådgiver Nykredit i forhold til best practices, nye releases og nødvendige tiltag der kan forbedre applikationen
  • deres interne ressourcer kan frigives til andre opgaver med mere fokus på kerneforretningen
  • de har adgang til skalérbare ressourcer hos Commentor, så ekstra ekspertise og kapacitet kan tildeles efter behov
  • de har supportfunktion hos Commentor til rådighed.

Om Nykredit og AlmenPC

Nykredits forretning spænder over realkreditinstitut, bank, forsikring og ejendomsmægler. Deres finansiering til almene boliger indgår som en del af Nykredits realkreditinstitut og lånene er garanteret via statsstøtte. Almene boliger findes kun i Danmark og udgør en stor del af landets ungdomsboliger, ældreboliger og familieboliger. Der er godt 550.000 almene boliger i Danmark.

AlmenPC er en egenudviklet applikation, der blev udviklet i starten af 1990erne af interne ressourcer hos Nykredit. Applikationen håndterer data, der bruges ved såvel lånekonverteringer som ved oprettelse af nye lån. Applikationen er løbende blevet vedligeholdt og tilpasset i henhold til gældende lovkrav og regulationer på området, og det er essentielt at applikationen fortsat kan opdateres og vedligeholdes.

Læs mere om Nykredit

Se vores andre cases

SKAL VI HJÆLPE DIG MED DIN NÆSTE OPGAVE ?