Om Commentor

Commentor rådgiver, udvikler og vedligeholder forretningskritisk software og it-systemer for Danmarks største private og offentlige aktører. Vi specialudvikler it-løsninger designet til at tackle præcis den problemstilling, vores kunder står overfor.

Som uafhængig leverandør anbefaler vi altid den mest passende teknologi til det konkrete formål. Vi har løsningens komplette levetid in mente, og vi følger op med service – også efter udviklingsfasen.