Praktikophold: HoloLens-projekt gav adgang til job

Henrik Christiansen og Jakob Nylev Jørgensen færdiggør til sommer deres uddannelse som datamatikere fra CPH Business i Lyngby. Det seneste semester har de været i praktik hos Commentor. Et ophold, hvor de har fået lov til at arbejde med et helt nyt HoloLens-projekt for en stor kunde i medicinalbranchen. Vi har spurgt ind til, hvorfor de søgte et praktikforløb hos Commentor, og hvad de har fået ud af det. 

HoloLens-projekt åbner op for optimering af kundes set-up

”Vi havde flere praktikmuligheder i spil og gik oprindeligt efter et sted, hvor vi kunne arbejde i Xamarin, men Commentor havde en virkelig spændende opgave for en rigtig kunde, hvor vi ville få lov til at kode i Unity og arbejde med Microsofts HoloLens,” fortæller Henrik.

Den konkrete opgave der kom i stand, var med en af Commentors kunder i medicinalbranchen. En kunde der producerer og sælger robotter til laboratorieanalyser på bl.a. hospitaler. Commentor og kunden havde en idé til, hvordan man med en HoloLens kunne optimere fremvisning af de automatiserede laboratorierobotter ude på hospitalerne.

Medicinalvirksomheden bruger i dag bl.a. virtual reality (VR) til fremvisning af deres produkter. Det betyder et større set-up både fysisk og økonomisk, og så er VR begrænset i forhold til de faktiske omgivelser. Idéen med HoloLens er derfor, at kunden skal kunne gøre det samme ved blot at tage HoloLensen på. Som en bonus vil HoloLensen give adgang til at afprøve robotterne i mixed reality i de faktiske omgivelser.

Projektet endte ud i, at de studerende udviklede en funktionsdygtig prototype, som kunden for nylig har haft med og fremvist på en intern konference i USA, hvor den fik stor opmærksomhed.

Fra skolebænk til kundekontakt
”Vi havde egentlig troet, at vi i praktikforløbet blot skulle lave en mindre opgave med test og lign. Vi havde slet ikke forventet at få så selvstændigt et ansvar,” fortæller Henrik.

Jakob stemmer i: ”Det har været super positivt at blive udfordret på en anden måde end forventet. Det har givet os en del under neglene og en masse ny viden. Bare det, at vi har haft den direkte kontakt til kunden og har fået lov til at prøve af, hvad det vil sige at arbejde på et reelt projekt med en rigtig kunde. Det er bare noget helt andet end teorien fra skolebænken”.

Ansvar og kolleger der deler ud af deres viden
Netop at få selvstændigt ansvar, og det at få prøvet teori af i praksis har været noget af det bedste ved praktikopholdet, fortæller de to studerende, der også har nydt godt af, at kunne trække på erfaring fra kollegerne i Commentor. ”Det har det været superfedt at deltage på Commentor Tech Talks. Det gør alle teorierne fra skolen konkrete og jordnære. Og så suger man bare til sig fra den viden Commentor-folkene deler,” fortæller Jakob.

Henrik er enig, og supplerer: ”Det har også været fedt at arbejde med Unity og få lov til at arbejde med noget helt ny teknologi, og så har vi hele tiden følt os godt vejledt af vores mentor, Jesper Dan Christiansen, under praktikforløbet. Han har støttet med idéer og retning for projektet, så vi har været klædt godt på til at løfte opgaven”.

Projekt har givet adgang til fremtidig karriere

Det allerbedste ved forløbet er de to studerende dog ikke et sekund i tvivl om: ”Vi er begge blevet fastansat som softwareudviklere hos Commentor pr. 1. juli 2018, når vi har afleveret hovedopgave. Det er jo helt fantastisk, at vi nu står med et job på hånden i en virksomhed, hvor vi kender kulturen og arbejdsgangen, og hvor vi ved, at vi får lov til at få ansvar og være med på de sjove opgaver fra starten,” fortæller de.

Henrik Christiansen og Jakob Nylev Jørgensen er begge blevet fastansat hos Commentor efter praktikforløb


Hvorfor tage praktikanter ind?

Jesper Dan Christiansen, der er COO i Commentor, og som har været mentor for de studerende under praktikforløbet, forklarer, at der er flere bevæggrunde for, at virksomheden tager praktikanter ind.

”Det handler til dels om CSR og om at bidrage til samfundet ved at være med til at uddanne de unge mennesker i praksis. Derudover er det også en del af vores rekrutteringsstrategi,” fortæller han, og fortsætter: ”Vi oplever en ret markant vækst i Commentor og det betyder, at vi intensiverer vores rekruttering både af erfarne folk og nyuddannede. Praktikophold er lidt som en 3 måneders lang ansættelsessamtale, hvor både vi og praktikanterne får syn for sagen i forhold til, om de har de rette kompetencer og en personlighed, der matcher vores virksomhed og kultur”.

Dertil kommer også, at Commentor med de rette praktikanter, kan tilbyde kunderne noget ekstra. ”Der er ingen omkostninger for vores kunder ud over den tid, der skal investeres, når vi lader praktikanter lave et projekt for dem. Og det er en oplagt mulighed for kunder at få prøvet nogle idéer af og blive innovativt inspireret. Det er helt klart også det resultat den konkrete kunde fik ud af HoloLens-projektet,” forklarer Jesper Dan Christiansen.

Succes med praktikforløb

I forhold til Jakob og Henriks praktikophold, så har de studerende overrasket positivt. Jesper Dan Christiansen fortæller, at de studerende bidrog på et højt niveau, arbejdede hurtigt og engageret.
”De var teknisk dygtige, og det er altid en fornøjelse at se de studerende udvikle sig både fagligt og personligt igennem sådan et forløb. Det var bl.a. det høje niveau, de to bidrog med, der gjorde, at vi tilbød dem ansættelse og vi glæder os til at få dem fast med på holdet,” udtaler han.

Om praktikophold hos Commentor
Commentor tager løbende praktikanter ind. For at komme i betragtning skal du være dokumenteret dygtig, interesseret i teknologi og have forståelse for, at du også som praktikant skal levere høj kvalitet til tiden.

Du skal være indstillet på at blive en del af et dynamisk og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor du skal være omstillingsparat i forhold til de projekter du er involveret i. Til gengæld så kan vi tilbyde et praktikophold, hvor du får lov til at afprøve teori i praksis, får en masse erfaring, kan trække på viden fra erfarne kolleger, og hvor vi giver dig ansvar.

Der vil for den rette være perspektiv til ansættelse. Er du interesseret i et praktikforløb hos os, er du meget velkommen til at sende os en ansøgning mærket ”praktik” på job@commentor.dk 


Microsoft HoloLens:

Læs mere om Microsoft HoloLens