API Management servicering og overvågning af kritisk software