Docker Partnerskab

Afvikling og administration af apps side om side i isolerede containere og bedre udnyttelse af ressourcerne