Commentor er ISAE 3402 certificeret

International Standard for Assurance Engagements