Azure API Management

API Management (APIM) er en måde at skabe ensartede og moderne API-gateways til eksisterende back-end tjenester.