Microsoft Partnerskab

Commentor blev Microsoft Gold Certified Partner i 2005 og har været det lige siden.