Microsoft Partnerskab

Commentor har været Microsoft Partner siden 2005 og er nu blevet tildelt titlen Microsoft Solution Partner