Commentor hjælper med overgangen til MitID

Migreringen fra NemID til MitID er startet, og afsluttes ultimo 2021