Commentor er SKI 02.06, SKI 02.17 og SKI 02.18 leverandør

Microsoft, open source, mobile operativsystemer og konsulenter