Søfartsstyrelsen: AMS-aftale

Søfartsstyrelsen Commentor it cloud

Commentor har overtaget vedligehold og support af Søfartsstyrelsens it-applikationer, som bl.a. består af Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SharePoint og en række .net-applikationer. Overtagelsen sker som et led i optimeringen af Søfartsstyrelsens it-setup, hvor styrelsen er gået fra at benytte én enkelt leverandør over mod en flerleverandørstrategi. Det betyder, at der nu er tre leverandører, der parallelt dækker it-området for styrelsen. 

Commentor er blevet valgt til at være ansvarlig for Application Management Service (AMS). Aftalen indebærer, at Commentor er ansvarlig for overordnet styring, koordinering og kvalitetssikring af de forskellige leverandørers arbejde.  

Én af de store opgaver Commentor har udført i forbindelse med AMS-aftalen, har været at lave nye udviklings- og testmiljøer i Azure. Commentor har flyttet udviklings– og testmiljøerne til cloud for at opnå en øget agilitet og omstillingsparathed, ligesom turn-around tid er blevet forbedret. Servere hos Statens IT benyttes også fremover til staging og produktion. 

AMS-aftalen indebærer også en større oprydningsopgave i Søfartsstyrelsens legacy, samt deployment og release management af nye opgaver. Oprydningen bringer Søfartsstyrelsens setup tættere på standard og kvaliteten er blevet væsentligt bedre. 

Sådan har vi hjulpet Søfartsstyrelsen

  • AMS-aftalen indebærer kvalitetssikring, styring og koordinering af de valgte leverandørers opgaveudførsel. 
  • Udviklings– og testmiljøer er flyttet til Azure, hvilket har medført øget agilitet, omstillingsparathed og forbedret turn-around tid. 
  • Kildekode til og dokumentation af alle systemer er hjemtaget til styrelsens egen Azure DevOps 
  • Gennemgribende oprydning af legacy, betyder væsentlig højere kvalitet i styrelsens setup, og derigennem en øget leverancesikkerhed, der gør at it kan følge med forretningens ønsker og behov. 
  • Systemerne er blevet bragt tættere på standard, men der er stadig taget højde for de ønskede tilpasninger, der skal være. Det har bl.a. givet større gennemskuelighed og transparens samt mindsket omkostningerne til vedligehold og opdateringer. 

Søfartsstyrelsen udtaler

Commentor er gode til at sætte tingene i system og holde sig orienteret i forhold til om tingene forløber planmæssigt. Det er vigtigt for os som offentlig myndighed, at vi kan konkurrenceudsætte og få den bedste leverandør til at løse opgaverne. Det kan vi med vores nye flerleverandørstrategi, og Commentor har været rigtig gode til, at håndtere den koordinationsopgave de via AMS-aftalen er ansvarlige for. Vi har en god dialog og der er tænkt hele vejen rundt i løsningerne. Ligesom der er en tydelig og god struktur i opgavehåndteringen. Det gør, at vi føler os trygge”.  

Anette Dybdal Fenger, Kontorchef, Data og Forretningsudvikling, Søfartsstyrelsen 

Læs mere om Søfartsstyrelsen

Se vores andre cases

SKAL VI HJÆLPE DIG MED DIN NÆSTE OPGAVE ?