Søfartsstyrelsen har indgået aftale med Commentor om leverance af en ny mobilapplikation til de søfarende