Udvikling af nyt refusionssytem, der skal bruges til registrering og udbetaling af refusion

UDVIKLING AF NYT REFUSIONSSYTEM, DER SKAL BRUGES TIL REGISTRERING OG UDBETALING AF REFUSION Commentor ConsiderITdone

Statens Administration (SAM) har fået udviklet et refusionssystem, der skal bruges til registrering og udbetaling af refusion ifm. fravær som sygdom, barsel mv.  

SAM søger refusioner på vegne af statslige kunder gennem Refusionssystemet. Det er derfor en applikation og et datavarehus, som indeholder særlige personoplysninger og som er et kritisk arbejdsredskab for rettidig søgning af refusion for SAMs kunder. 

Registreringerne skal genregistres på virk.dk via Nemrefusion. Commentor har overtaget softwarevedligehold af det eksisterende system og skal videreudvikle det. Opgaven indeholder således udvikling og vedligehold af Statens Administrations refusionssystemherunder en integration til virk.dk samt hjælp i forbindelse med driftsforstyrrelser på system og datavarehus. 

Sådan har vi hjulpet Statens Administration

  • Tæt samarbejde med såvel SAM som Statens IT, som står for teknisk drift og hosting af systemet, i forbindelse med udvikling, vedligeholdelse og support af Resusionssystemet og datavarehus.
  • Udviklingopgaver gennem et agilt forløb.
  • Videnssikring via minimum tre softwareudviklere, der har kendskab til systemet, sikrer solid backup hos Commentor og driftsstabilitet
  •  Commentor håndterer kildekode, back, versionsstyring, bug tracking og change request. 

Statens Administration udtaler

Commentor har overtaget opgaven fra en tidligere leverandør og har over en periode på 6 måneder løbende fået overdraget driften af NemRefusion, hvilket er gået lige efter planen. Det er yderst vigtigt for os, at systemet kører ordentligt, da det er et meget centralt system, som vores kunder er afhængige af og som har betydning for deres bundlinje. Vi har haft et tæt samarbejde med Commentor på opgaven og føler os trygge ved den nye drift af administrationssystemet. 

Peer Roos, Kontorchef, Statens Administration 

Læs mere om Statens Administration

Se vores andre cases

SKAL VI HJÆLPE DIG MED DIN NÆSTE OPGAVE ?