Effektiv TFS-udvikling sparede Bluegarden mange mandetimer

Stor dansk it-virksomhed skiftede en række værktøjer ud med Team Foundation Server og fik hjælp med TFS-udvikling. I dag er TFS centrum for en stor del af det udviklingsrelaterede samarbejde i virksomheden – og betalte i øvrigt sig selv hjem allerede på dag ét på grund af betydelige licensbesparelser.

Værktøjet effektiviserer samarbejde og en lang række arbejdsgange og letter tillige udarbejdelse og anvendelse af dokumentation. Værktøjet bygger på en standardiseret, brugervenlig og let genkendelig brugergrænseflade og er let at tilpasse med f.eks. plug-ins, når særlige behov gør sig gældende. Endelig giver løsningen bedre styr på rettigheder, sikkerhed og backup.

“Team Foundation Server giver os så markante licensbesparelser, at platformen reelt betalte sig selv hjem fra dag ét sammenholdt med tidligere anvendt testværktøj. Vi har desuden samlet og sikret udviklingsdata samt effektiviseret arbejdsgange og optimeret samarbejdsstrukturen i en grad, at det er svært at overdrive betydningen heraf. Vi er kort sagt meget, meget tilfredse, siger Per Hviid, COO og en af to direktionsmedlemmer i Bluegarden. Virksomheden hed tidligere Multidata og måske ikke blandt Danmarks mest kendte. Til gengæld anvendes dens produkter af over 80.000 små og store virksomheder samt offentlige institutioner til at sørge for, at mere end en million danskere og to millioner skandinaver hver måned får korrekt løn til tiden.”

TFS udvikling Bluegarden

TFS passer godt ind i strategien

” Vi er en udviklingstung virksomhed og har mange projekter i søen. Tidligere styrede vi dem med en kombination af forskellige løsninger, hvor testcases lå et sted, dokumentation
et andet, kildekoden et tredje – og så videre. Der var mange kasser at holde styr på, og det var hverken effektivt eller overskueligt. Samtidig betalte vi en formue i licenser”, konstaterer Peer H. Eland, Test & Tools Manager.

De seneste par år har virksomheden imidlertid arbejdet målrettet på at skifte kurs på flere felter og her kommer TFS udvikling ind i billedet. I dag satser man således på agil udviklingsmetodik, løbende tfs udvikling, bestræber sig på at konsolidere løsningsporteføljen og har vedtaget en Microsoft-centrisk IT-strategi i forskellige tempi på tværs af de nordiske afdelinger. Og i alle disse sammenhænge passede Team Foundation Server ”utrolig godt ind,” vurderede Per Hviid. I dag har TFS således afløst værktøjer indenfor bl.a. test, interne arbejdsgange, projektstyring og styring af testcases.
“Vi anvender TFS som samlende platform for vores udviklere. Det er ganske enkelt her, vi samler, udveksler og udstiller viden, test- og sourcedata fra samtlige processer i udviklingsarbejdet. Det er et fantastisk vigtigt værktøj for os og fungerer utrolig godt. Nærmest som en slags specialistudgave af SharePoint, der virker som videnslager og omdrejningspunkt for alt, hvad vi gør”, forklarer Peer Eland.

– Commentor har været virkelig kompetente og hele tiden haft svar på rede hånd; der har ikke én eneste gang været den dér med at ”det kan vi ikke rigtig finde ud af.” De har også været gode til at inspirere os undervejs, blandt andet ved at pege på områder, hvor det ville være hensigtsmæssigt at bruge TFS på bestemt måde. Det har også været med til at hjælpe os godt i gang.

Peer ElandTest & Tools Manager, BluegardenBluegarden

TFS udvikling har medført besparelser på tusindvis af mandetimer hvert år

Og hvor platformen i sig selv har medført en betydelig effektivitetsgevinst, har den tillige givet anledning til, at en lang række processer og arbejdsgange er blevet skåret til, effektiviseret, automatiseret eller helt er forsvundet.

“Nogle operationer var komplekse, andre små og hyppige, som f.eks. når man skulle flytte små stumper information eller kode mellem systemer. Det klarer TFS automatisk i dag, og alene her sparer vi let mange mandetimer på årsplan. Bluegarden høster massive forretningsfordele med Team Foundation Server – Samtidig integrerer TFS så godt op mod f.eks. Microsoft Office, at du let kan dokumentere og udstille viden, der ellers ligger helt inde i maven af specialistsystemerne og f.eks. løfte det over i eksempelvis PowerPoint eller Excel. Det ligger der også en stor gevinst i”, tilføjer Peer H. Eland.

Han beretter, hvordan en samling ud-af-boksen-værktøjer i TFS f.eks. gjorde det muligt at ”gennemlyse” et problematisk projekt.

“På et bestemt udviklingsprojekt havde vi en meget klar fornemmelse af, at noget ikke var, som det skulle være, og med TFS-værktøjer fik vi hurtigt overblik og fandt ud af, hvor skoen trykkede. Det er blot ét eksempel på, hvordan vi tit får den her oplevelse af, at ”Yes! Sådan skal det gøres!” Der er – for mig at se – en af flere gode forklaringer på, hvorfor den her platform hurtigt er blevet så populær i organisationen. Uagtet at udviklere og testere jo ellers har en tendens til holde fast ved de værktøjer, som de kender og holder af”, siger Peer H. Eland.

TFS udvikling bygger på Microsofts egne konkrete erfaringer

Per Hviid er på linje og afviser, at Team Foundation Server udelukkende har vundet hurtigt indpas, fordi man fra ledelsens side har truffet en beslutning om, at sådan skal det nu engang være – men i højere grad fordi værktøjet reelt fungerer på udviklernes og testernes præmisser.
“Det skinner klart igennem, at TFS bygger på Microsofts egne udviklingserfaringer. Man har satset på elementer og metodikker, der fungerer. Men samtidig bygger udviklingen af TFS på et velfungerende fællesskab og en åben model, hvor man – det er i hvert fald vores erfaring – lytter til brugerne og hurtigt retter småfejl eller indbygger funktioner, som efterlyses. Det er utrolig sympatisk. Endelig trækker du som TFS-kunde på så stort et økosystem, at du praktisk taget altid kan finde præcis dét plug-in, der er behov for til at løse en given opgave”, siger Per Hviid. Han bemærker endvidere, at Bluegarden i løbet af en overskuelig fremtid satser på at samkøre TFS med virksomhedens support-, CRM-, og kundeportalsystemer i langt højere grad end i dag. Dels for at effektivisere behandlingen af regulære fejlmeldinger, dels for at professionalisere kundebetjeningen og lettere at give kunderne feedback på status af en given sag.

”RÅ BESPARELSER, ØGET SIKKERHED OG KLARE FORDELE PÅ SÅ MANGE FELTER”

“TFS giver os kort sagt rå besparelser, øget sikkerhed og klare fordele på så mange felter, at det reelt har været af uvurderlig betydning for den måde, vi udvikler vore egne produkter på. Og vi kan se endnu flere muligheder i horisonten”, konstaterer Per Hviid, der også giver Microsoftpartneren Commentor en del af æren for, at man er kommet så langt.

“Commentor har været virkelig kompetente og hele tiden haft svar på rede hånd; der har ikke én eneste gang været den dér med at ”det kan vi ikke rigtig finde ud af.” De har også været gode til at inspirere os undervejs, blandt andet ved at pege på områder, hvor det ville være hensigtsmæssigt at bruge TFS på bestemt måde. Det har også været med til at hjælpe os godt i gang”, tilføjer Peer Eland.