VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT IMPLEMENTERER NYT MOBILT STYRESYSTEM FOR AT SIKRE EN HØJERE EFFEKTIVITET OG DATAKVALITET PÅ DERES 44.000 ÅRLIGE SERVICETJEK.

APP UDVIKLING FOR VIKING – NYT MOBILT STYRESYSTEM Commentor ConsiderITdone

Det danskudviklede styresystem til iPad skal forbedre effektiviteten og datakvaliteten for de 300 teknikere, som udfører sikkerhedstjek af rednings- og evakueringsudstyr på VIKINGs servicestationer verden over.

Sø- og brandsikkerheden er i højsædet hos VIKING i Esbjerg, der leverer og kontrollerer rednings- og evakueringssystemer til passager- og fragtskibe, militæret, boreplatforme og fiskeindustrien. Til dagligt har virksomheden hovedkontor i Esbjerg, men har certificeret 270 servicestationer på verdensplan. Commentor A/S står bag udviklingen af det nye styresystem, der sikrer en højere effektivitet og datakvalitet til VIKINGs teknikere, selv under vanskelige arbejdsforhold.

VIKING ejer selv 70 af servicestationerne, som alle ved årsskiftet har fået implementeret det nye styresystem i deres daglige virke. Systemet er baseret på en app til iPad, der fjerner omkostninger til papir og print samt reducerer administrationsomkostninger, da der ved det foregående system kunne forekomme indlæsningsvanskeligheder pga. håndskrift eller lignende symboler. Udover at tillade brugeren at arbejde med flere inspektioner samtidigt, skaber navigationen et hurtigt overblik over, hvilke registreringer brugeren har foretaget. Det er yderligere muligt at indføre flere registreringsfelter i inspektionsskemaet alt efter den enkelte arbejdsopgave eller ændringer i lovgivningen på området. Når den samlede inspektionsrapport gemmes, videresendes informationerne direkte til VIKINGs ERP-system.

Om styresystemet fortæller projektleder Johnny Christensen fra Commentor: ”Vi har leveret et forretningskritisk system til tjek af redningsflåder og andet sikkerhedsudstyr til VIKING. Centrale ønsker i løsningen var, at det skulle kunne optimere arbejdsgang­ene omkring udførelse af tjek, samt kunne afløse et hovedsageligt papirbaseret system. Leverancen bestod af en iPad-app – en app til servicetjek-skemaer, som blev integreret med VIKINGs SAP-system. Systemet indeholder bl.a. en designer, således VIKING selv kan udvikle tjek-skemaer, hvilket gør systemet fleksibelt og dynamisk.”

Der er indkøbt og distribueret 300 iPads og brugernes respons på det nye styresystem har været positive. Til det svarer projektleder Vivi Lauridsen fra VIKING: ”Jeg synes bestemt, at det er lykkedes at skabe en løsning, som er nem at bruge. Det kan vi jo se undervisnings- og træningsmæssigt, da der ikke skal ret meget træning til. Systemets design er meget intuitivt, hvilket gør det let for brugerne at arbejde i.”

Mobil applikation til dataregistrering

I et tæt samarbejde med VIKING Life-Saving Equipment har Commentor udviklet en ny mobil applikation til deres servicestationer verden over. Applikationen er udviklet på baggrund af VIKINGs ønske om at sikre en højere datakvalitet og brugervenlighed for deres inspektører i forbindelse med tests og bestilling af reservedele. VIKING ejer selv 70 af de 270 stationer som de samarbejder med verden over. Applikationen er indledningsvist implementeret på deres egne stationer, med en hensigt om at kunne tilbyde dataregistreringssystemet til samtlige af deres samarbejdspartnere. Udviklingen er medvirkende til at fjerne omkostninger ved manuel håndtering af papir og print samt reducere de administrative omkostninger.

Applikationen tillader brugeren at arbejde med flere inspektioner på en gang. Derudover skaber navigationen et hurtigt overblik over, hvilke registreringer brugeren har foretaget, og hvilke der skal udføres. Applikationen har via en dedikeret backend integration til SAP, hvorfra opgaver hentes og rapporteres færdigt. Ligeledes foretages bestilling af reservedele gennem integrationen.

Commentor har været med i projektet fra begyndelsen, hvor første initierende opgave var at definere arbejdsprocedure, og derudfra definere hvordan applikationen skulle designes og implementeres. Løsningen er efter implementering overgået til Commentors applikation management service, hvor den totale løsning vedligeholdes og serviceres.

Læs mere om Viking Life-Saving Equipment

Se vores andre cases

SKAL VI HJÆLPE DIG MED DIN NÆSTE OPGAVE ?